تعداد مقالات: 139

2. تأثیر ویژگی های وب سایت فروشگاههای مجازی بر ارزش ویژه برند فروشگاه (مورد مطالعه: دیجی‌کالا)

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-19

سید نجم الدین موسوی؛ ابوالفضل علیزاده


4. سخن سردبیر

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-1


5. سخن سردبیر

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-1


6. سخن سردبیر

دوره 8، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 1-1


9. سخن سردبیر

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1399


10. سخن سردبیر

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1399


11. سخن سردبیر

دوره 8، شماره 1، بهار 1400


12. سخن سردبیر

دوره 8، شماره 2، تابستان 1400


14. ارتباط ویژگی‌های روانشناختی اجتماعی بر قصد خرید کالاهای لوکس از طریق چشم ‌و هم-چشمی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-23

حسین رحمان سرشت؛ رویا شاکری؛ سوران مولائی


16. واکاوی پدیدارشناسانه نقش اتاق تعویض لباس مراکز خرید در به یادآوری تجارب خرید

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-23

10.34785/J018.2020.155

کامبیز حیدرزاده؛ کبری نجفی؛ محسن خون سیاوش


17. تاثیر نور بر واکنش مشتریان مواد غذایی با بکارگیری بازاریابی عصبی

دوره 8، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-21

10.34785/J018.2021.932

عباس شهنوازی؛ مهدی همایون فر؛ مهدی فدایی؛ شهین شعبانی


18. طراحی الگوی ایجاد صمیمیت با مشتری در خدمات بیمه با استفاده از نظریه ی داده بنیاد

دوره 8، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 1-31

10.34785/J018.2021.812

مهیار محقق منتظری؛ محسن اکبری؛ مصطفی ابراهیم پور ازبری


19. مدل سازی فروش محصولات مصرفی با استفاده از سیستم استنتاج عصبی-فازی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 1-16

حمیدرضا نژادعلی لفمجانی؛ حمیدرضا ایرانی؛ تورج کریمی؛ مرتضی سلطانی؛ احمد صفار


23. سازگاری ارزشی برند خدمات و مشتری، کیفیت تعامل و رفتار شهروندی مشتری

دوره 3، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 22-42

مهدی نداف؛ پریسا قنبری عدیوی؛ عبدالهادی درزیان عزیزی


25. بررسی تجربی سوگیری شناختیِ"آنچه زیبا است، خوب است": مطالعه تصمیم‌گیری خرید مصرف‌کننده

دوره 8، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 17-32

محمد تقی سعیدی؛ محمد علی نظری؛ فرشاد فاطمی