اهداف و چشم انداز

مجله مطالعات رفتار مصرف‌کننده (Consumer Behavior Studies Journal) به عنوان اولین نشریه تخصصی در زمینه رفتار مصرف‌کننده در کشور با هدف ترویج و نشر نظریه‌های جدید، نتایج پژوهش‌های دانشگاهی، دستاوردهای علمی و مقاله‌های اصیل پژوهشی در حوزه مطالعه رفتار مصرف‌کننده، مطالعات و تحقیقات کیفی در زمینه رفتار مصرف‌کننده، مدل‌های کمی مصرف‌کننده، سنجش رفتار مصرف‌کننده، تبلیغات، مدیریت محصول، برندسازی، مشتری‌مداری و موضوعات مرتبط با آن منتشر می‌شود.