تعداد دوره‌ها

8

تعداد شماره‌ها

17

تعداد مقالات

179

تعداد نویسندگان

484

تعداد مقالات ارسال شده

1,515

تعداد مقالات رد شده

1,101

تعداد مقالات پذیرفته شده

149

درصد پذیرش

10

تعداد پایگاه‌های نمایه شده

24

تعداد داوران

344

نشریه «مطالعات رفتار مصرف‌کننده» (Consumer Behavior Studies Journalبا درجه «علمی(علمی-پژوهشی)» و رتبه ارزیابی "ب" به عنوان اولین نشریه تخصصی در زمینه رفتار مصرف‌کننده در ایران، تحت مجوز وزارت «علوم، تحقیقات و فناوری»  و وزارت «فرهنگ و ارشاد اسلامی»، توسط دانشگاه کردستان منتشر می‌شود. 

در راستای مسئولیت پذیری اجتماعی و به منظور بهره مند شدن روشندلان عزیز از مهمترین یافته های پژوهشگران کشور، چکیده صوتی مقالات، قابل ارسال است.

نکات مهم :  

1. نویسنده مسئول مقاله باید عضو هیئت علمی یک دانشگاه یا پژوهشگاه باشد. داشتن آدرس رایانامه دانشگاهی و شناساگر نویسنده (ORCID) برای نویسندگان به ویژه نویسنده مسئول الزامی است. 

2. هر نویسنده مقاله باید همزمان فقط یک مقاله را ارسال نماید. بعد از ارسال مقاله ایشان برای داوران، مقاله بعدی ارسالی در روند داوری قرار نمی‌گیرد.

3. تمامی مقالات قبل از ارسال برای داوری از طریق سامانه نشریه مشابهت یابی می شوند. میزان مشابهت مقالات بایستی از 20 درصد کمتر باشد. در غیر اینصورت مقاله حذف خواهد شد. همچنین این نشریه کلیه مقررات و شرایط COPE راجع به حفظ حقوق مؤلفان و مصنفان و اخلاق پژوهش را می‌پذیرد.

شماره جاری: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 1، بهمن 1401، صفحه 1-216 

سخن سردبیر

.

برگرفته از پایان نامه و رساله

مدل‌یابی تجربه مشتری با رویکرد تحلیل مضمون؛ در راستای مدیریت مشتری در صنعت خودرو

صفحه 23-43

10.34785/J018.2022.019

زهره دهدشتی شاهرخ؛ وحید ناصحی فر؛ محمود محمدیان؛ مهدی کیایی


مقاله پژوهشی (کیفی)

تحلیل الگوی حرکتی و رفتار مشتریان در فروشگاه با تاکید بر عامل جنسیت

صفحه 69-89

10.34785/J018.2022.012

مهری شهریاری؛ داود فیض؛ عظیم زارعی؛ احسان کاشی


برگرفته از پایان نامه و رساله

ارزشگذاری شبکه اجتماعی اینستاگرام با رویکرد ارزشگذاری‌ مشروط (مطالعه موردی کاربران در شهر تهران)

صفحه 137-155

10.34785/J018.2022.009

یگانه موسوی جهرمی؛ محسن مهرآرا؛ فرهاد خداداد کاشی؛ پگاه شیرمحمدی


بخش بندی مشتریان هدف بر اساس عوامل موثر بر مشارکت مشتری

صفحه 192-216

10.34785/J018.2022.021

مجید عراقی؛ ناصر فقهی فرهمند؛ رضا رستم زاده؛ صمد عالی؛ حسین قره بیگلو


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر کارشناس نشریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان