تعداد دوره‌ها

9

تعداد شماره‌ها

18

تعداد مقالات

185

تعداد نویسندگان

501

تعداد مقالات ارسال شده

1,544

تعداد مقالات رد شده

1,124

تعداد مقالات پذیرفته شده

156

درصد پذیرش

10

تعداد پایگاه‌های نمایه شده

24

تعداد داوران

351

نشریه «مطالعات رفتار مصرف‌کننده» (Consumer Behavior Studies Journalبا درجه «علمی(علمی-پژوهشی)» و رتبه ارزیابی "ب" به عنوان اولین نشریه تخصصی در زمینه رفتار مصرف‌کننده در ایران، تحت مجوز وزارت «علوم، تحقیقات و فناوری»  و وزارت «فرهنگ و ارشاد اسلامی»، توسط دانشگاه کردستان منتشر می‌شود. 

در راستای مسئولیت پذیری اجتماعی و به منظور بهره مند شدن روشندلان عزیز از مهمترین یافته های پژوهشگران کشور، چکیده صوتی مقالات، قابل ارسال است.

نکات مهم :  

1. نویسنده مسئول مقاله باید عضو هیئت علمی یک دانشگاه یا پژوهشگاه باشد. داشتن آدرس رایانامه دانشگاهی و شناساگر نویسنده (ORCID) برای نویسندگان به ویژه نویسنده مسئول الزامی است. 

2. هر نویسنده مقاله باید همزمان فقط یک مقاله را ارسال نماید. بعد از ارسال مقاله ایشان برای داوران، مقاله بعدی ارسالی در روند داوری قرار نمی‌گیرد.

3. تمامی مقالات قبل از ارسال برای داوری از طریق سامانه نشریه مشابهت یابی می شوند. میزان مشابهت مقالات بایستی از 20 درصد کمتر باشد. در غیر اینصورت مقاله حذف خواهد شد. همچنین این نشریه کلیه مقررات و شرایط COPE راجع به حفظ حقوق مؤلفان و مصنفان و اخلاق پژوهش را می‌پذیرد.

شماره جاری: دوره 10، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-232 

برگرفته از پایان نامه و رساله

نقش میانجی نفرت از برند در تأثیر تجربه منفی مشتری بر مقابله با برند و اجتناب از برند

صفحه 1-25

10.34785/J018.2022.013

مجید فانی؛ سیده معصومه غمخواری؛ نسرین رسولی؛ محمدامین ترابی


برگرفته از پایان نامه و رساله

شاخص‌های تأثیرگذار بر نگرش مصرف‌کنندگان بازار خودروهای لوکس به روش تحلیل مضمون

صفحه 2-2

10.34785/J018.2022.022

مریم علی‌نژاد؛ شهرام صلواتی؛ محمد علی نسیمی


مقاله پژوهشی (کیفی)

ارائه الگوی پیامدهای استعاره های دیداریِ تبلیغات تعاملی بر رفتار مصرف کنندگان با استفاده از تکنیک دلفی

صفحه 3-3

10.34785/J018.2022.023

فیروزه حاجی علی اکبری؛ نرگس صدیقیان؛ هما درودی؛ فرشته لطفی زاده


برگرفته از پایان نامه و رساله

ارزیابی اثر منابع پشیمانی، مقایسه اجتماعی و پشیمانی بر واکنش-های مشتری

صفحه 4-4

10.34785/J018.2022.024

شهریار عزیزی؛ صالح قرشی؛ سلمان عیوضی نژاد


مقاله پژوهشی (کمی)

جرم و پیشگیری از آن در بازار سرمایه؛ راهبردهایی برای افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران

صفحه 5-5

10.34785/J018.2022.025

ولی رسولی؛ جمال بیگی؛ احمد احمدی؛ نادر رضایی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی) مدیر مسئول سردبیر کارشناس نشریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان