تعداد دوره‌ها

9

تعداد شماره‌ها

20

تعداد مقالات

204

تعداد نویسندگان

546

تعداد مقالات ارسال شده

1,637

تعداد مقالات رد شده

1,205

تعداد مقالات پذیرفته شده

180

درصد پذیرش

11

تعداد پایگاه‌های نمایه شده

23

تعداد داوران

369

نشریه «مطالعات رفتار مصرف‌کننده» (Consumer Behavior Studies Journalبا درجه «علمی(علمی-پژوهشی)» و رتبه ارزیابی "ب" به عنوان اولین نشریه تخصصی در زمینه رفتار مصرف‌کننده در ایران، تحت مجوز وزارت «علوم، تحقیقات و فناوری»  و وزارت «فرهنگ و ارشاد اسلامی»، توسط دانشگاه کردستان منتشر می‌شود. 

در راستای مسئولیت پذیری اجتماعی و به منظور بهره مند شدن روشندلان عزیز از مهمترین یافته های پژوهشگران کشور، چکیده صوتی مقالات، قابل ارسال است.

نکات مهم :  

1. نویسنده مسئول مقاله باید عضو هیئت علمی یک دانشگاه یا پژوهشگاه باشد. داشتن آدرس رایانامه دانشگاهی و شناساگر نویسنده (ORCID) برای نویسندگان به ویژه نویسنده مسئول الزامی است. 

2. هر نویسنده مقاله باید همزمان فقط یک مقاله را ارسال نماید. بعد از ارسال مقاله ایشان برای داوران، مقاله بعدی ارسالی در روند داوری قرار نمی‌گیرد.

3. تمامی مقالات قبل از ارسال برای داوری از طریق سامانه نشریه مشابهت یابی می شوند. میزان مشابهت مقالات بایستی از 20 درصد کمتر باشد. در غیر اینصورت مقاله حذف خواهد شد. همچنین این نشریه کلیه مقررات و شرایط COPE راجع به حفظ حقوق مؤلفان و مصنفان و اخلاق پژوهش را می‌پذیرد.

شماره جاری: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 1، آبان 1402، صفحه 1-159 

برگرفته از پایان نامه و رساله

ارائه الگوی عوامل تاثیرگذار بر تمایلات رفتاری گردشگران نسبت به مصرف غذا در استان گیلان با استفاده از نظریه داده‌‌بنیاد

صفحه 11-20

10.22034/cbsj.2023.62779

ابراهیم علی زاده جورکویه؛ نرگس دل افروز؛ سید محمود شبگو منصف؛ یلدا رحمتی


برگرفته از پایان نامه و رساله

نقش هیجان بر تجربه خرید زنان با بررسی انگیزه خرید با همراه؛ مطالعه‌ای کیفی

صفحه 71-80

10.22034/cbsj.2023.62785

مژگان رجبی؛ محمدعلی عبدالوند؛ کامبیز حیدرزاده


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی) اعضای هیات تحریریه بین المللی مدیر مسئول سردبیر کارشناس نشریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان