اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

مقالات منتشر شده (از سال 1378)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 20
تعداد مشاهده مقاله 247717
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 182915
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 28 روز
متوسط زمان پذیرش 204 روز
درصد پذیرش 15 %