اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

مقالات منتشر شده (از سال 1378)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 22
تعداد مشاهده مقاله 282135
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 214843
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 28 روز
متوسط زمان پذیرش 215 روز
درصد پذیرش 15 %