اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

مقالات منتشر شده (از سال 1378)
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 10
تعداد مشاهده مقاله 103059
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 109831
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان پذیرش 296 روز
درصد پذیرش 6 %