اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

مقالات منتشر شده (از سال 1378)
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 16
تعداد مشاهده مقاله 194144
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 149995
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 178 روز
درصد پذیرش 11 %