سخن سردبیر

سخن سردبیر

چکیده

امروزه تجزیه‌وتحلیل رفتار مشتریان به امری ضروری جهت تحقق اهداف سازمان‌ها بدل گشته است، چراکه مشتریان در عصر حاضر با انتخاب‌های گوناگونی مواجه هستند که هر یک از آن‌ها به طریقی سعی در برآورده‌ساختن نیازهایشان را دارند. تجزیه‌وتحلیل رفتارهای مشتریان و بررسی ادراکات آنان در نتیجه استفاده از محصول، به عنوان یک عامل اساسی تلقی می‌شود. این موضوع می‌تواند رهنمودهایی بسیار مهمی را نیز در جهت ارتقاء رضایت، دلبستگی و وفاداری ایشان، به دنبال داشته باشد. همچنین، مشتریان دارای انگیزه‌های خرید متفاوتی هستند که بر این اساس، ضروری است نیازهای متفاوت آنان به درستی تحلیل شود و برمبنای آن راهبردها و اقدامات متناسب اتخاذ شود.
بر همین اساس، شماره 1 دوره 9 نشریه مطالعات رفتار مصرف‌کننده به بررسی و تجزیه‌وتحلیل رفتارهای مشتریان و تاثیرات آن بر شناسایی ادراکات مختلف آنان در هنگام خرید اختصاص یافته و تلاش شده است تا نتایج ارزشمند و پربار پژوهشگران، در این مجله منتشر شود. لازم است که از همکاری داوران محترم، حمایت‌های اعضای محترم هیات تحریریه و تلاش‌های همکاران بزرگوار، کمال تشکر و قدردانی را داشته باشم. امید است توانسته باشیم بستر مناسبی را برای ارائه و انتشار هرچه بهتر مطالعات، تحقیقات و دستاوردهای پژوهشگران عزیز، فراهم نماییم.
 
دکتر علی صنایعی
سردبیر نشریه مطالعات رفتار مصرف کننده

عنوان مقاله [English]

-