تعداد مقالات: 135

2. تأثیر ویژگی های وب سایت فروشگاههای مجازی بر ارزش ویژه برند فروشگاه (مورد مطالعه: دیجی‌کالا)

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-19

سید نجم الدین موسوی؛ ابوالفضل علیزاده


4. سخن سردبیر

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-1


5. سخن سردبیر

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-1


6. تحلیل عوامل موثر بر تمایلات رفتاری گردشگران به مقصد در بازدید از رویداد سوارکاری شهر گنبدکاووس

دوره 8، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 1-1

عبدلحمید زیتونلی؛ نعمت اله سودی سودی


9. سخن سردبیر

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1399


10. سخن سردبیر

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1399


11. سخن سردبیر

دوره 8، شماره 1، بهار 1400


12. سخن سردبیر

دوره 8، شماره 2، تابستان 1400


14. ارتباط ویژگی‌های روانشناختی اجتماعی بر قصد خرید کالاهای لوکس از طریق چشم ‌و هم-چشمی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-23

حسین رحمان سرشت؛ رویا شاکری؛ سوران مولائی


16. واکاوی پدیدارشناسانه نقش اتاق تعویض لباس مراکز خرید در به یادآوری تجارب خرید

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-23

10.34785/J018.2020.155

کامبیز حیدرزاده؛ کبری نجفی؛ محسن خون سیاوش


17. تاثیر نور بر واکنش مشتریان مواد غذایی با بکارگیری بازاریابی عصبی

دوره 8، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-21

10.34785/J018.2021.932

عباس شهنوازی؛ مهدی همایون فر؛ مهدی فدایی؛ شهین شعبانی


18. طراحی الگوی ایجاد صمیمیت با مشتری در خدمات بیمه با استفاده از نظریه ی داده بنیاد

دوره 8، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 1-31

مهیار محقق منتظری؛ محسن اکبری؛ مصطفی ابراهیم پور ازبری


19. ارتقاء رقابت پذیری شرکت های دارویی؛ تبیین راهکارها به‌ منظور افزایش سهم از بازار مصرفی دارو

دوره 8، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 2-2

سید نجم الدین موسوی؛ امیر غفوریان شاگردی؛ علی شریعت نژاد


23. سازگاری ارزشی برند خدمات و مشتری، کیفیت تعامل و رفتار شهروندی مشتری

دوره 3، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 22-42

مهدی نداف؛ پریسا قنبری عدیوی؛ عبدالهادی درزیان عزیزی


25. بررسی تجربی سوگیری شناختیِ"آنچه زیبا است، خوب است": مطالعه تصمیم‌گیری خرید مصرف‌کننده

دوره 8، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 3-3

محمد تقی سعیدی؛ محمد علی نظری؛ فرشاد فاطمی