تعداد مقالات: 114
2. تأثیر ویژگی های وب سایت فروشگاههای مجازی بر ارزش ویژه برند فروشگاه (مورد مطالعه: دیجی‌کالا)

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-19

سید نجم الدین موسوی؛ ابوالفضل علیزاده


4. سخن سردبیر

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-1


5. سخن سردبیر

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-1


8. سخن سردبیر

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1399


9. سخن سردبیر

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1399


10. سخن سردبیر

دوره 8، شماره 1، بهار 1400


12. ارتباط ویژگی‌های روانشناختی اجتماعی بر قصد خرید کالاهای لوکس از طریق چشم ‌و هم-چشمی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-23

حسین رحمان سرشت؛ رویا شاکری؛ سوران مولائی


14. واکاوی پدیدارشناسانه نقش اتاق تعویض لباس مراکز خرید در به یادآوری تجارب خرید

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-23

10.34785/J018.2020.155

کامبیز حیدرزاده؛ کبری نجفی؛ محسن خون سیاوش


15. تاثیر نور بر واکنش مشتریان مواد غذایی با بکارگیری بازاریابی عصبی

دوره 8، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-21

10.34785/J018.2021.932

عباس شهنوازی؛ مهدی همایون فر؛ مهدی فدایی؛ شهین شعبانی


19. سازگاری ارزشی برند خدمات و مشتری، کیفیت تعامل و رفتار شهروندی مشتری

دوره 3، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 22-42

مهدی نداف؛ پریسا قنبری عدیوی؛ عبدالهادی درزیان عزیزی


22. تاثیر پیوندهای اجتماعی بر پاسخ مصرف کنندگان به تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 22-46

10.34785/J018.2020.575

منیژه حقیقی نسب؛ پری احدی؛ الهام حقدادی


25. بررسی تاثیر جامعه برند مبتنی بر شبکه های اجتماعی بر بشارت برند از طریق تقویت اعتماد به برند

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 24-47

10.34785/J018.2020.736

بهزاد سنجری نادر؛ فتانه یاراحمدی؛ حسین بلوچی