تعداد مقالات: 139

76. تأثیر ارتباطات بازاریابی شبکه های‌ اجتماعی بر ارزش ویژه برند، ارزش ویژه ارتباطی و پاسخ مشتری

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 105-124

مجید محمدشفیعی؛ یزدان رحمت آبادی؛ امید سلیمان زاده


77. طراحی مدل ترجیح محصولات داخلی با توجه به نقش هوشیاری مصرف کننده در صنعت نوشیدنی ایران

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 105-129

10.34785/J018.2020.463

زانیار شیخه پور؛ اصغر مشبکی؛ سیدحمید خدادحسینی؛ فرشته منصوری موید


78. ارائة چارچوب ادراک قیمتی در مصرف‌کنندگان مختلف اقوام ایرانی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 105-133

10.34785/J018.2020.221

هیرو عیسوی؛ محسن نظری


80. بررسی پردازش امواج مغزی جهت ارزیابی کارایی تبلیغات نام نمای نایکی بر تصمیم به خرید ورزشکاران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 112-133

مسعود دارابی؛ نسرین عزیزیان کهن؛ مهرداد محرم زاده


81. طراحی مدل مفهومی کنارگذاری محصول با رویکرد شبکه خزانه

دوره 8، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 114-137

10.34785/J018.2021.159

حامد قباخلو؛ الهام فریدچهر؛ محمود احمدی شریف؛ نادر غریب نواز


82. طراحی اکو سیستم بازاریابی کارآفرینانه دیجیتال برای خرده فروشی های اینترنتی ایران

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 135-154

مهدی الله دادی؛ ابوالفضل(اردشیر) تاج زاده نمین؛ منصور ایراندوست؛ هیرش سلطان پناه


83. نقش قدرت داستان سرایی رسانه های اجتماعی در توسعه مقصد گردشگری جزیره قشم

دوره 8، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 117-139

آرمین گلی؛ علی قلی پورسلیمانی؛ نرگس دل افروز


84. ارائه الگوی مفهومی برای تبین بازاریابی کمیابی با تا کید بر اصالت برند در رفتار خرید آنلاین

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 125-148

خاطره پوراسدالهی؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ زهرا علی پور درویشی


86. ارایه الگوی پیشایندها و پیامدهای ارتباطات بازاریابی یکپارچه در صنعت بانکداری

دوره 8، شماره 1، بهار 1400، صفحه 133-157

10.35066/J040.2019.106

سامان شیخ اسماعیلی؛ سید کامران نوربخش؛ سید عباس حیدری


87. اولویت بندی عوامل تبیین کننده ارتقاء شخصیت برند با روش دلفی فازی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 134-148

سعید میر؛ علی رشیدپور


89. عوامل مؤثر بر برندسازی شخصی در شبکه‌های اجتماعی (اینستاگرام) با رویکرد داده‌کاوی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 138-155

10.34785/J018.2021.885

محمد صفاری؛ محمدمهدی پورسعید؛ علی اکبر نیک نفس


91. ارائه مدلی مفهومی از شاخص‌های کلیدی برای فروشندگان کالاهای ورزشی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 145-159

10.34785/J018.2020.439

سعید صادقی بروجردی؛ حسین منصوری


93. نقش عوامل ساختاری کمپین های بازاریابی علت محور در پاسخ مصرف کنندگان

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 149-173

مرتضی سلطانی؛ اسدالله کردنائیج؛ حمید ایوبی یزدی


96. پیشایندهای توسعه رفتار مصرف‌هوشمندانه"

دوره 8، شماره 1، بهار 1400، صفحه 158-173

10.35066/J040.2019.472

یوسف محمدی فر؛ حدیث پورجمشیدی


97. بررسی رفتار مصرف‌کننده به منظورخلق ارزش مورد انتظار مشتری توسط تحلیل کلان داده‌ها

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 160-182

10.34785/J018.2020.467

سید محسن موسوی؛ سید فتح اله امیری عقدایی


98. نگاشت نقشه ذهنی مصرف‌کنندگان نسبت به کالای ایرانی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 171-191

کبری بخشی زاده برج؛ ناصر داورزنی


99. بررسی تاب آوری نظام بانکی با تمرکز بر رفتار مصرف کنندگان تسهیلات و شاخص های سلامت بانکی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 172-198

10.34785/J018.2020.591

حمید ابریشمی؛ حسن سبحانی؛ وحید ماجد؛ اکرم آقالوی آغمیونی


100. شناسایی مؤلفه‌‌های تأثیرگذار مدیریت اضطراب در رفتار مصرف کننده در زمان تحریم اقتصادی ایران با رویکرد داده بنیاد

دوره 8، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 172-198

فائزه عباسی؛ وحید ناصحی فر؛ تحفه قبادی لموکی؛ مصطفی رضایی راد