تدوین مدل قصد خرید مجدد آنلاین در فروشگاه های زنجیره ای با بکارگیری رویکرد فراترکیب

نوع مقاله : برگرفته از پایان نامه و رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی،واحد بیرجند،دانشگاه آزاد اسلامی،بیرجند، ایران

2 استادیار گروه مدیریت-دانشکده علوم انسانی-دانشگاه آزاد اسلامی - واحد بیرجند

3 استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند، ایران

4 استادیار گروه مدیریت /علوم انسانی/دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند/ایران

10.22034/cbsj.2024.63063

چکیده

باتوجه‌به رشد روزافزون درخواست مصرف‌کنندگان برای خرید آنلاین محصولات فروشگاه‌های زنجیره‌ای و افزایش تکرار خرید این محصولات در زمان بحران کرونا و پس از آن و از طرفی تلاش فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای افزایش سهم بازار فروش آنلاین محصولات خود، نقش این موضوع بیش‌ازپیش برجسته شده است. هدف از مطالعه حاضر، تدوین الگوی قصد خرید مجدد آنلاین در فروشگاه‌های زنجیره‌ای به روش تحلیل فراترکیب می‌باشد. بدین منظور، از طریق الگوی هفت‌مرحله‌ای ساندوسکی و باروسو (2006) به بررسی کلیه مقالات پژوهشی قصد خرید مجدد آنلاین در فروشگاه‌های زنجیره‌ای از سال 2010 الی 2022 با استفاده از نرم‌افزار مکس کیودا پرداخته شده است. یافته‌های حاصل از پژوهش در قالب 5 بعد اصلی و 14مؤلفه و 47 شاخص به‌صورت چارچوب مفهومی پژوهش نمایش داده شدند. به‌منظور سنجش پایایی و کنترل کیفیت، از شاخص کاپا استفاده شده است که این مقدار برای عوامل تشکیل‌دهندة 0.87 است که بیشتر از مقدار قابل‌قبول می‌باشد. بر اساس یافته‌های این پژوهش، اولا" ویژگی‌های مشتری، فناوری اطلاعات و ارتباطات، ویژگی‌های محصول، فعالیت‌های بازاریابی و ویژگی‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای به‌عنوان ابعاد اصلی برای درک بهتر مفهوم قصد خرید مجدد آنلاین در فروشگاه‌های زنجیره شناسایی شده‌اند. ثانیا" با توسعه و یکپارچه کردن دانش در این حوزه به پژوهشگران آتی در ارتقاء مدل‌های قصد خرید مجدد آنلاین یاری می‌رساند. ثالثا" به مدیران فروشگاه‌های زنجیره در درک بهتر ابعاد اصلی به‌منظور افزایش فروش آنلاین و ایجاد مزیت رقابتی کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presenting an Online Repurchase Intention Model in Chain Stores Using Meta-analysis approach

نویسندگان [English]

  • Mahdi Berah moghadam 1
  • hossein hakimpour 2
  • Mahdi mahmoodzadeh 3
  • Mohammad Mohammadi 4
1 Ph.D. Student in Business Administration, Islamic Azad University, Birjand Branch, Birjand, Iran
2 Assistant professor of marketing, Department of Management, Islamic Azad University, Birjand Branch, Birjand, Iran
3 Assistant professor of marketing, Department of Management, Islamic Azad University, Birjand Branch, Birjand, Iran
4 Department of Public Administration, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran
چکیده [English]

Due to the ever-increasing demand for consumers to buy products from chain stores online and the increase in repeat purchases of these products during the Corona crisis and after, as well as chain stores’ efforts to increase the market share of online sales of their products, the role of this issue has become more prominent. The purpose of this study is to formulate a pattern of online repurchase intention in chain stores using a meta-composite analysis method. For this purpose, through the seven-step model of Sandelowski and Barroso (2006), all research articles on online repurchase intention in chain stores from 2010 to 2022 have been investigated using MAXQDA software. The research findings were presented in the form of five main dimensions, 14 components, and 47 indicators as a conceptual framework of the research. To measure reliability and quality control, the Kappa index was used, which is 0.87 for the constituent factors, which is more than the acceptable value. Based on the findings of this research, firstly, customer characteristics, information and communication technology, product characteristics, marketing activities, and characteristics of chain stores have been identified as the main dimensions to better understand the concept of online repurchase intention in chain stores. Second, developing and integrating knowledge in this field will help future researchers upgrade their online repurchase intention models. Third, it helps chain store managers better understand the main dimensions that increase online sales and create a competitive advantage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Online Repurchase Intention
  • Chain stores
  • Meta-synthesis