موضوعات = مطالعه رفتار مصرف کننده
مدلسازی مدیریت ارتباط با مشتری در بانکداری‌الکترونیک با رویکرد نگاشت‌فازی و شبکه‌های عصبی حافظه دو‌سویه انجمنی (موردمطالعه: بانک سپه و بانکهای ادغامی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1403

10.22034/cbsj.2024.63231

سید محمد رضا وکیل؛ کاوه تیمورنژاد؛ محمود محمدی؛ محمدرضا معتدل


تدوین مدل قصد خرید مجدد آنلاین در فروشگاه های زنجیره ای با بکارگیری رویکرد فراترکیب

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1403

10.22034/cbsj.2024.63063

مهدی بره مقدم؛ حسین حکیم پور؛ مهدی محمودزاده؛ محمد محمدی


ارائه الگوی مفهومی ملی گرایی مصرفی با تاکید بر اقتصاد مقاومتی با استفاده از رویکرد فراترکیب و دلفی فازی

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1403

10.22034/cbsj.2024.137545.2364

سحر خاوری؛ میرزا حسن حسینی؛ سید موسی خادمی؛ سیده معصومه غمخواری


تبیین رضایت مشتری بر اساس بیماری‌های سازمانی مرحله ثبات با رویکرد چرخه حیات سازمانی

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1403

10.22034/cbsj.2024.63210

شاهین دژ صیادعبدی؛ حمید رضا رضایی کلید بری؛ مهرداد گودرزوند چگینی؛ فرزین فرحبد


ارائه مدل رفتار مصرف پایدار با استفاده از نظریه تلنگر

دوره 10، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 180-205

10.22034/cbsj.2023.62917

نازنین حکیمی فر؛ منیژه حقیقی نسب؛ محمدرضا رستمی


ارائه الگوی عوامل تاثیرگذار بر تمایلات رفتاری گردشگران نسبت به مصرف غذا در استان گیلان با استفاده از نظریه داده‌‌بنیاد

دوره 10، شماره 3، آبان 1402، صفحه 28-50

10.22034/cbsj.2023.62779

ابراهیم علی زاده جورکویه؛ نرگس دل افروز؛ سید محمود شبگو منصف؛ یلدا رحمتی