تعداد مقالات: 139

52. مطالعه‎ مردم‎ نگارانه درک معنای برند ترک (مطالعه موردی منطقه آزاد انزلی)

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 63-80

محمد صالح ترکستانی؛ پدرام جاهدی


53. الگوی علی منافع تجارت الکترونیک برای خریدار/ مصرف‌کننده

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 68-89

منصور صادقی مال امیری


55. بخش بندی بازار مشتریان بیمه های عمر با استفاد از شبکه عصبی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 74-88

10.34785/J018.2020.521

منیژه حقیقی نسب؛ نازیلا نیاکان لاهیجی


56. ارائه الگوی بازاریابی کارآفرینانه در صنایع دستی با رویکرد خلق محصولات مشتری محور

دوره 8، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 74-91

10.34785/J018.2021.260

عبدالباسط مرادزاده؛ نورمحمد یعقوبی؛ ژیلا صفورا


59. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل تاثیرگذار بر برندملی ایران با رویکرد رفتار شناختی مصرف‌کننده

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 83-110

حامد بزرگ خو؛ مسعود کیماسی؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ محمدصالح ترکستانی


60. مطالعه کیفی دیدگاه صاحبنظران آموزش عالی در مورد بازاریابی خدمات در بخش دولتی

دوره 3، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 89-117

محمد لگزیان؛ سعید مرتضوی؛ فاطمه بخشی


61. بررسی عوامل مؤثر بر ترجیح نام و نشان تجاری ازدیدگاه مصرف‌کنندگان

دوره 1، شماره 1، زمستان 1392، صفحه 75-88

بهرام رنجبریان؛ افشین قاسمی؛ ادریس محمودی؛ سیامک رحیمی


63. تبیین مدل رفتار خرید مصرف‌کننده در انتخاب محصولات لذت‌بخش با رویکرد آمیخته (مورد مطالعه: فروشگاه های زنجیره ای همواره تخفیف)

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 81-103

فاطمه ترابی؛ اعظم رحیمی نیک؛ حسن اسماعیل پور؛ احمد ودادی


66. بررسی تاثیر ارزش برند مبتنی بر نگرش مشتری بر عملکرد

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 89-104

10.34785/J018.2020.385

مختار رنجبر؛ آرمان احمدی زاد


67. رویکردی نوین به پیوندهای احساسی برند : از نوستالژی تا عشق به برند

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 89-104

10.34785/J018.2020.837

حسین حاجی بابایی؛ تحفه قبادی


68. عدم انطباق بین نگرش و رفتار خرید محصولات داخلی (مورد مطالعه: بازار خودرو)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 90-111

محمود حسن زاده؛ سید حمید خدادادحسینی؛ پرویز احمدی


69. مدل سازی تاثیر شیوع ویروس کرونا بر پذیرش و توسعۀ بانکداری دیجیتال

دوره 8، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 92-113

10.34785/J018.2021.331

وحید شهابی؛ عادل آذر؛ فرشاد فائزی؛ میرفیض فلاح شمس


70. تحلیل نقش کیفیت وب سایت بررفتار سرمایه گذاران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 101-122

سید حسام وقفی؛ نورالله سربازی؛ علی فیاض؛ سامیران خواجه زاده


71. بررسی رابطه میان تبلیغات رسانه‌ها و پاسخ‌های هیجانی مشتریان در فروش محصولات بیمه‌ایی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 111-134

سعید امینی؛ وحید امینی؛ حسین طاهری؛ رضا احتشام راثی


72. چارچوبی برای تعیین استراتژی‎های تبلیغات تلویزیونی در بانکداری

دوره 3، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 118-142

محمد رحیم اسفیدانی؛ مسعود کیماسی؛ صلاح احمدی