شاخص‌های تأثیرگذار بر نگرش مصرف‌کنندگان بازار خودروهای لوکس به روش تحلیل مضمون

نوع مقاله : برگرفته از پایان نامه و رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت بازرگانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.

10.34785/J018.2022.022

چکیده

نگرش مصرف‌کنندگان عامل تعیین‌کننده در گرایش به برندهای لوکس است. مطالعه حاضر باهدف شناسایی شاخص‌های تأثیرگذار در نگرش مصرف‌کنندگان بازار خودروهای لوکس انجام شد. این مطالعه کاربردی-اکتشافی، بر پایه تحقیق کیفی و به روش دلفی و روش نمونه‌گیری غیر احتمالی هدفمند صورت گرفت. شرکت‌کنندگان در مطالعه شامل اساتید دانشگاهی و خبرگان بازار خودروهای لوکس و داده‌ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه گردآوری شدند. تحلیل مصاحبه‌ها با روش تحلیل مضمون و شاخص‌های شناسایی‌شده از مصاحبه، به روش دلفی اعتبارسنجی شدند. تحلیل داده‌ها در فاز کیفی با نرم‌افزار MaxQDA و تحلیل پرسشنامه دلفی با نرم‌افزار Matlab انجام شد. نتایج نشان داد به‌کارگیری توانمندی فناورانه و مدیریت کیفیت قطعات و ایمنی خودروها بیشترین تأثیر را در نگرش مصرف‌کنندگان به خودروهای لوکس دارند. این عوامل بر آپشن‌های کاربردی خودروهای لوکس و مدیریت تجربه مشتری تأثیرگذارند. بر پایه این نتایج شرکت‌های خودروسازی می‌توانند استراتژی بازاریابی خود را جهت بهبود ارزش ادراک‌‌شده برند، رضایت و حس انحصارطلبی مشتری، درگیری ذهنی مصرف‌کننده با برند طراحی کنند تا جایگاه برندهایشان در ذهن مشتری تقویت ‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Indices Affecting The Consumers Attitude In The Luxury Car Market By Theme Analysis Method

نویسندگان [English]

  • Maryam Alinezhad 1
  • shahram salavati 2
  • mohammad ali nasimi 3
1 Business Administration, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
2 Assistant Professor, Business Administration Department, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
3 Assistant Professor, Business Administration Department, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
چکیده [English]

Consumer attitude is a determining factor in the tendency towards luxury brands. The aim of this research was to identify the effective indicators in the attitudes of consumers in the luxury car market. This research is applied-exploratory from the perspective of purpose, which was done by qualitative research method and non-probability and purposeful sampling. The statistical population includes university professors and experts in the luxury car market. Data collection tools are semi-structured interview and Delphi questionnaire. The analysis of interviews was done by Theme analysis method. The identified indicators from the interview with the experts, were validated by Delphi method. Data analysis was performed in qualitative phase with MaxQDA software and Delphi questionnaire analysis was performed with Matlab software. The results showed that the use of technological capabilities and quality management of parts and safety of luxury cars affect consumer attitudes.These factors affect the practical options of luxury cars and customer experience management. Accordingly, it is possible to design a marketing strategy of luxury cars to improve the perceived value of the brand, customer satisfaction and the sense of the customer's monopolism, to achieve the consumer's mental engagement with the brand, which increases the brand position in the customer's mind. In this way, the customer's attitude towards the luxury cars brand is formed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "luxury brand"
  • "luxury cars"
  • "consumer attitude"
  • " qualitative approach"
منابع
ابراهیمی، نازی (۱۳۹۶). بررسی نفوذ بازاریابی شبکه‌های اجتماعی بر روی برندهای لوکس با درنظرگرفتن رفتار مشتریان. دومین همایش بین‌المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه، تهران، دانشگاه اسوه، دانشگاه تهران.
اکبری، محسن؛ ابراهیم­پورازبری، مصطفی؛ مسعودی­فر، میثم و خیری، صدیقه (1396). بررسی تأثیر برتری­طلبی اجتماعی مصرف­کنندگان بر انتخاب کالای لوکس با فناوری بالا با تعدیل­گری درگیری ذهنی محصول. فصلنامه رشد فناوری، 13(52)، 23-34.
الحسینی‌المدرسی، سید مهدی و آبروی، ندا (1395). مصرف برند لوکس در ایران (متغیر موردی: برندهای خودروهای لوکس)، سومین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری با رویکرد ارزش‌آفرینی.
بلالی، مجید؛ آقازاده، هاشم و احمدی، سمیه (1391). بررسی نقش برند در خرید خودروهای لوکس کشور. مدیریت بازرگانی، 4(4)، 1-20.
بیگدلی، نیما و مختاران، ماهرخ (۱۳۹۳). بررسی و ارزیابی تأثیر فاکتورهای جمعیت‌شناختی و درک از برند بر تمایل به خرید خودروهای لوکس در بین مصرف‌کنندگان. اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی، اردبیل، موسسه پیشگامان فرهیختگان فرهنگ و اندیشه ولیعصر، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل.
توصیفیان، مسعود و رمضانی، علی (1397). بررسی تأثیر تلاش بازاریابی برندهای لوکس بر ارزش ویژه نام تجاری و رفتار مصرف‌کننده (مطالعه موردی: مصرف‌کنندگان ایرانی برندهای لوکس در رسانه‌های اجتماعی). رشد فناوری، 14(54)، 55-62.
حمیدنیا، آرش و شکرچی، احمدرضا (1396). نقش بازاریابی مبتنی بر رسانه‌های اجتماعی در برندسازی کالاهای لوکس و رفتار مشتریان خودروهای لوکس. دومین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات.
حیدرزاده، کامبیز و رئیس روحانی، فرشته (1393). بررسی تأثیر عوامل جمعیت‌شناختی و درک از برند بر تمایل به خرید خودروهای لوکس در میان مصرف­کنندگان. مدیریت توسعه و تحول، 18، 13-22.
خیری، بهرام و فتحعلی، متینه (1394). بررسی عوامل مؤثر بر قصد خرید محصولات لوکس. مدیریت بازاریابی، 10(26)، 24-1.
دهدشتی، زهره و نائلی، مریم (1399). تأثیر تلاش‌های بازاریابی در رسانه‌های اجتماعی بر ارزش ویژه مشتری در برندهای لوکس. پژوهش‌های مدیریت ایران، 24(1)، 31-57.
سعیدی، محمد تقی؛ نظری، محمدعلی و فاطمی، فرشاد (1400). بررسی تجربی سوگیری شناختیِ"آنچه زیبا است، خوب است": مطالعه تصمیم‌گیری خرید مصرف‌کننده. مطالعات رفتار مصرف‌کننده، 8(3)، 17-32.
شوال‌پور، سعید؛ زرجینی، اعظم؛ توصیفیان، میلاد و فروزانمهر، مجید (1397). تجاری‌سازی فناوری: مروری بر مفاهیم و مدل‌ها، اهمیت و ضرورت‌ها. پنجمین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران، انجمن مدیریت ایران.
شهنیایی، عیسی؛ حسن‌پورقروقچی، اسماعیل؛ محبی، سراج‌الدین و باقری، مهدی (1398). الگوی انگیزه‌های مصرف برند لوکس با تأکید بر انگیزه‌های اخلاقی و روان‌شناختی. اخلاق در علوم و فناوری،14، 178-185.
رحمان‌سرشت، حسین؛ شاکری‌، رویا و مولائی، سوران (1398). ارتباط ویژگی‌های روان‌شناختی اجتماعی بر قصد خرید کالاهای لوکس از طریق چشم و هم‌چشمی در نوعروس‌های شهر سنندج. مطالعات رفتار مصرف‌کننده، 6(2)، 1-23.
صداقت‌شیره‌جینی، افسانه و احمدی‌دانیالی، آرزو (1398). بررسی تطبیقی عوامل مؤثر بر نگرش افراد نسبت به برندهای لوکس با درنظرگرفتن نقش تعدیل‌گری فشار دوستان و سطح آگاهی فرد در بین زنان  و مردان شاغل (مطالعه موردی: مراکز خرید شمال شهر تهران). پژوهش­های کاربردی در مدیریت و حسابداری، 15، 15-1.
صیدی، زینب و شیری، اردشیر (1395). بررسی رابطه تصویر ذهنی برند، قیمت ادراک‌شده بر تصمیم خرید برندهای لوکس تلفن همراه. ششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت، تهران، شرکت خدمات برتر.
قاسمی‌نژاد، یاسر و شاه‌میری، فرهاد (1392). چارچوبی مفهومی برای انتخاب ایده‌های توسعه محصول جدید و نوآورانه. رشد فناوری، 34(9)، 1-10.
فرقانی، محمدحسین؛ کاظمی، علی؛ رنجبریان، بهرام و قندهاری، مهسا (1397). ابعاد اجتماعی و اقتصادی استفاده از خودروهای لوکس با رویکرد پژوهش ترکیبی. مدیریت اسلامی، 26(1)، 207-230.
محمدی، محمد و محمدی، محسن (۱۳۹۶). تفاوت میزان خرید برندهای لوکس در سبک زندگی و نقش آن در خودنمایی دو گروه سنی زنان تهرانی. کنفرانس بین‌المللی مدیریت، کسب‌وکار و حسابداری، تهران، دبیرخانه دایمی کنفرانس.
میری، سیدمجتبی (۱۳۹۶). تأثیر ارزش‌های موردانتظار از برند لوکس بر تمایلات رفتاری مشتریان با نقش تعدیل‌گری جنسیت (مورد مطالعه: مشتریان برند باربری در استان تهران). هفتمین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین، تهران، شرکت ارتباط ارغوان ایرانیان.
نظری، امین؛ فریدچهر، الهام و طهماسبی‌خو، سارا (1395). بررسی تأثیر عوامل انگیزشی و عزت‌نفس بر نمایانی محصول و نیت خرید مصرف‌کنندگان کالاهای لوکس. دومین کنفرانس بین‌المللی پارادایم­های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
نعامی، عبداله؛ بیرقی‌پناه، ابراهیم و موسوی، سیدمجید (۱۳۹۶). درک رفتار مصرف‌کننده در مورد کالاهای مد لوکس براساس نظریه رفتار برنامه­ریزی‌شده. سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد دانش‌بنیان با تأکید بر اقتصاد مقاومتی، تهران، دانشگاه علامه مجلسی.
نوروزی‌، حسین و رضائی، الهام (1397). بررسی عوامل فردی و اجتماعی مؤثر بر خودانگاره و تأثیر آن در خرید کالای لوکس. مطالعات رفتار مصرف‌کننده، 5(2)، 39-54.
Refrences
Ahn, J., Park, J. K., & Hyun, H. (2018). Luxury product to service brand extension and brand equity transfer. Journal of Retailing and Consumer Services, 42, 22-28.
Akbari, M., Ebrahimpour Azbari, M., Masoudifar, M., & Kheiri, S. (2017). Investigating the effect of consumers' social superiority on the choice of high-tech luxury goods by modulating product mental engagement. Roshd e Fanavari, 13(52), 39-45. (In Persian)
Alamoudi, H. (2016). How external and mediating factors affect consumer purchasing behavior in online luxury shopping. Doctor of Philosophy Thesis, Plymouth University, England.
Al-Husseini Al-Modarressi, S. M., & Abroui, N. (2016). Luxury brand consumption in Iran (case variable: luxury car brands). The Third Iinternational Conference on Economics, Management, Accounting with a Value Creation Approach. (In Persian)
Anderson, K. C., Knight, D. K., Pookulangara, S., & Josiam, B. (2014). Influence of hedonic and utilitarian motivations on retailer loyalty and purchase intention: a facebook perspective. Journal of Retailing and Consumer Services, 21(5), 773-779.
Balali, M., Aghazadeh, H., & Ahmadi, S. (2012). Investigating the role of the brand in the purchase of luxury cars in the country. Journal of Business Management, 4(4), 1-20. (In Persian)
Bigdeli, N., & Mokhtaran, M. (2014). Investigating and evaluating the effect of demographic factors and brand perception on the willingness to buy luxury cars among consumers. The First National Conference on Iranian Islamic Economics, Management and Culture, Ardabil, Valiasr Institute of Educated Pioneers of Culture and Thought, General Directorate of Islamic Culture and Guidance, Ardabil Province. (In Persian)
Boguslaw, S. (2015). Predicting consumers´ purchase intention toward luxury fashion brands by applying several personality traits. Master's Thesis, University of Twente.
Chen, A., & Peng, N. (2018). Examining consumers’ intentions to dine at luxury restaurants while traveling. International Journal of Hospitality Management, 71, 59-67.
Chen, Y., Yan, X., Fan, W., & Gordon, M. (2015). The joint moderating role of trust propensity and gender on consumers’ online shopping behavior. Computers in Human Behavior, 43, 272-283.
Dehdashti, Z., & Naili, M. (2020). The impact of social media marketing efforts on customer value in luxury brands. Iran Management Research, 24 (1), 31-57. (In Persian)
Ebrahimi, N. (2017). Investigating the influence of social media marketing on luxury brands by considering customer behavior. The Second International Conference on Management Cohesion and Economics in Development, Tehran, Oswego University, University of Tehran. (In Persian)
Falkenberg, L., Mahdavimazdeh, H., & Stackhouse, M. (2019). The innovation value canvas: a guide to defining value propositions and target customers for commercialization of technological innovations. International Journal of Innovation Management, 2050012.
Forghani, M., Kazemi, A., Ranjbarian, B., & Ghandhari, M. (2018). Social and Economic Dimensions of Using Luxury Cars through a Combined Research Approach. Scientific Journal of Islamic Management, 26(1), 207-230. (In Persian)
Ghasemi Nejad, Y., & Shah Miri, F. (2014). Offering a conceptual framework for selecting innovative and new product ideas. Roshd e Fanavari, 34(9), 1-10. (In Persian)
Giones, F., & Brem, A. (2019). Crowdfunding as a tool for innovation marketing: technology entrepreneurship commercialization strategies. In Handbook of Research on Techno-Entrepreneurship, Third Edition. Edward Elgar Publishing.
Hagtvedt, H., & Patrick, V. M. (2009). The broad embrace of luxury: hedonic potential as a driver of brand extendibility. Journal of Consumer Psychology, 19(4), 608-618.
Heidarzadeh, K., & Rais Rohani, F. (2014). Exploring the effects of demographic factors and brand perception on the intention of Iranian consumers to purchase luxury automobiles. Journal of Development & Evolution Mnagement, 6(18), 13-22. (In Persian)
Hamidnia, A., & Shekarchi, A. R. (2017). The role of social media-based marketing in the branding of luxury goods and the behavior of luxury car customers. The Second National Conference on Strategic Service Management. (In Persian)
Han, S. L., & Kim, K. (2020). Role of consumption values in the luxury brand experience: Moderating effects of category and the generation gap. Journal of Retailing and Consumer Services, 57, 102249.
Ho, S. C., & Chuah, K. B. (2019). Critical success factors for strategic management of ITF R &D projects commercialization: an industry expert perspective. In Handbook of Research on Contemporary Approaches in Management and Organizational Strategy (pp. 146-172). IGI Global.
Holsti, O. R. (1969). Content analysis for the social sciences and humanities. Reading, MA: Addison-Wesley.
Hosseini Firooz Kalaei, S. S. (2015). The effect of perceptual value dimensions of consumers of luxury car brands on their intention to buy in Tehran. Master Thesis, Faculty of Economics and Accounting, Al-Zahra University, Tehran. (in Persian)
Kheiri, B., & Fath Ali, M. (2015). Investigating the factors affecting the intention to buy luxury products. Journal of Marketing Management, 10 (26), 1-24. (In Persian)
Lamine, W., M’Chirgui, Z., Mian, S., & Fayolle, A. (2018). University technology commercialization through new venture projects: an assessment of the French regional incubator program. The Journal of Technology Transfer, 43(5), 1142-1160.
Lee, J. W., & Tan, W. N. (2019). Global corporate citizenship: cross-cultural comparison of best practices in the global automotive industry. The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 6(1), 261-271.
Loureiro, S. M., Correia, A., & Cristiano, M. B. (2014). Luxury values and experience as drivers for consumers to recommend and pay more. Journal of Retailing and Consumer Services, 21, 394-400.
Martín Consuegra, D., Díaz, E., Gómez, M., & Molina, A. (2018). Examining consumer luxury brand-related behavior intentions in a social media context: the moderating role of hedonic and utilitarian motivations. Physiology & Behavior, 1-7.
Miri, S. M. (2017). The effect of expected values ​​from luxury brand on customers' behavioral tendencies with the role of gender adjustment (case study: barbary brand customers in Tehran province). 7th International Conference on Accounting and Management with a New Research Sciences Approach, Tehran, Arghavan Iranian Communication Company. (In Persian)
Mohammadi, M., & Mohammadi, M. (2017). The difference between buying luxury brands in lifestyle and its role in showing off the two age groups of Tehran women. International Conference on Management, Business and Accounting, Tehran, Permanent Secretariat of the Conference. (In Persian)
Naami, A., Birghi Panah, E., & Mousavi, S. M. (2017). Understanding consumer behavior about luxury fashion goods based on the theory of planned behavior. The Third International Conference on Management, Accounting and Knowledge-Based Economics with Emphasis on Resistance Economics, Tehran, Allameh Majlisi University. (In Persian)
Nazari, A., Faridchehr, E., & Tahmasebi Kho, S. (2016). Investigating the effect of motivational factors and self-esteem on product visibility and purchase intention of consumers of luxury goods. The Second International Conference on New Paradigms of Management, Innovation and Entrepreneurship, Tehran, Shahid Beheshti University. (In Persian)
Norouzi, H., & Rezaei, E. (2019). Review of individual and social factors affecting self-esteem and its impact on the purchase of luxury goods. Consumer Behavior Studies Journal, 5(2), 39-54. (In Persian)
Pecotich, A., & Steven W. (2007). Global branding, country of origin and expertise An experimental evaluation. International Marketing Review, 24(3), 271-296.
Rahman Seresht, H., Shakeri, R., & Mowlaie, S. (2020). The relationship between social psychological characteristics with intention to purchase luxurious goods through keeping up with the joneses. Consumer Behavior Studies Journal, 6(2), 1-23. (In Persian)
Roux, E., Tafani, E., & Vigneron, F. (2017). Values associated with luxury brand consumption and the role of gender. Journal of Business Research, 71, 102-113.
Saeedi, M. T., Nazari, M. A., & Fatemi, F. (2021). Experimental study of the cognitive bias of what is beautiful is good: a study of consumer purchasing decisions. Consumer Behavior Studies, 8(3), 17-32. (In Persian)
Sedaqhat Shireh Jini, A., & Ahmadi Daniali, A. (2019). A comparative study of the factors affecting people's attitudes toward luxury brands by considering the moderating role of peer pressure and the level of awareness among working men and women (case study: shopping centers in the north of Tehran). Applied Researches in Management and Accounting, 15, 1-15. (In Persian)
Seydi, Z., & Shiri, A. (2016). Investigating the relationship between brand image and perceived price on the decision to buy luxury mobile phone brands. Sixth National Conference and Fourth International Conference on Accounting and Management, Tehran, Bartar Services Company. (In Persian)
Shahnyai, I., Hassanpour Ghoroghchi, I., Mohebbi, S., & Bagheri, M. (2019). Patterns of luxury brand consumption motivations with emphasis on ethical and psychological motivations. Ethics in Science and Technology, 14, 178-185. (In Persian)
Sharma, A., Soni, M., Borah, S. B., & Saboo, A. R. (2020). Identifying the drivers of luxury brand sales in emerging markets: an exploratory study. Journal of Business Research, 111, 25-40.
Shavalpour, S., Zarjini, A., Tosifian, M., & Forouzanmehr, M. (2018). Technology commercialization: a review of concepts and models, importance and necessities. Fifth National Conference on Applied Research in Management and Accounting, Tehran, Iran Management Association. (In Persian)
Taylor, C. R., Ko, E., & Costello, J. P. (2019). What is a luxury brand? a new definition and review of the literature. Journal of Business Research, 99, 405-413.
Tosifyan, M., & Ramezani, A. (2018). Investigating the effect of brand marketing on brand equity and consumer behavior (case study: Iranian consumers of brands in social media). Roshd e Fanavari, 14(54), 55-62. (In Persian)
Truong, Yann., & McColl, Rod. (2011). Intrinsic motivations, self-esteem, and luxury goods consumption. Journal of Retailing and Consumer Services, 18, 555-561.
Wagner, R., Aliyev, F., & Seuring, S. (2019). Common and contradictory motivations in buying intentions for green and luxury automobiles. Sustainability, 11(12), 3268.