تعداد مقالات: 139

101. تحلیل رابطه بین پیشران های خریدهای برنامه ریزی نشده با تکنیک هایANP ,DEMATEL و ISM

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 174-198

حامد عرب احمدی؛ سیدعبدالله حیدریه؛ یونس وکیل الرعایا


102. طراحی مدل ارتقاء نگرش مشتریان محصولات غذایی ارگانیک در ایران

دوره 8، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 176-199

10.34785/J018.2021.828

هادی خیراللهی؛ صمد عالی؛ هوشنگ تقی زاده


103. نقش میانجی بخشش برند دررابطه تجاوز به برند و رفتار مقابله‌ای (فروشگاههای لوازم خانگی شهر بوشهر)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 183-201

10.34785/J018.2020.302

اسفندیار محمدی؛ محمد رضا رخیده؛ احمد خمش آیا؛ فریدون فدایی


104. برندسازی جهت خلق ارزش مصرف‌کننده در نظام بانکی کشور

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 193-211

حسن عباس زاده؛ اکبر عالم تبریز؛ منصور ایران دوست؛ عادل صلواتی


106. نقش ارتباطات بازاریابی یکپارچه در دلبستگی عاطفی به برند و رفتار مصرف کنندگان

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 199-215

10.34785/J018.2020.344

محمود میرکی؛ مظفر یکتایار؛ نرگس اسماعیلی


111. تأثیر هیجانات مثبت و منفی در نگرش نسبت به تبلیغات مبتنی بر تلفن همراه با نقش میانجی احساسات (مورد مطالعه: کاربران تلگرام در مشهد)

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 216-234

10.34785/J018.2020.745

سید مرتضی غیور باغبانی؛ مرتضی رجوعی؛ عارف خوش اندام؛ علی پورنگ


113. توسعه مدل رفتار مصرف‌کننده در بیمه‌های زندگی "تحقیقی مبتنی بر نظریه داده بنیاد"

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 217-244

10.34785/J018.2020.851

حسینعلی بختیار نصرآبادی؛ طهمورث حسنقلی پور یاسوری؛ سید ابوالقاسم میرا؛ ابوعلی ودادهیر


114. پدیدارشناسی رفتار خرید شب عید زنان در نوروز باستانی ایرانیان

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 229-244

میثم شیرخدائی؛ اسدالله کردناییج؛ فرشته خلیلی پالندی


115. بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید اخلاقی مصرف کنندگان محصولات سبز

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 235-253

10.34785/J018.2020.169

امیر غفوریان شاگردی؛ امید بهبودی؛ معصومه عربشاهی؛ سمانه خانی صحرایی


116. طراحی مدل مدیریت تجربه مشتریان در نظام بانکی ،با استفاده از روش تحلیل مضمون

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 248-269

هوشیار صالحی؛ سلیمان ایرانزاده؛ حسین قره بیگلو؛ حسین بوداقی خواجه نوبر


117. طراحی مدل برندسازی در شرکتهای بیمه بازرگانی ایران با استفاده از رویکرد پژوهش ترکیبی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 245-265

لیلا کریمیان؛ میر احمد امیر شاهی؛ کامبیز حیدرزاده؛ فرهاد غفاری


119. مصرف گرایی در معماری با تاکید بر مبانی نشانه شناسی معماری عامه پسند

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 270-296

ماندانا یوسفی؛ سیمون آیوازیان؛ ایمان رئیسی؛ جمال الدین سهیلی؛ کمال رهبری منش


120. تحلیل محتوای پژوهش‌های مدیریت فروش و رفتار مصرف‌کننده ورزشی در ایران

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 267-286

حمید قاسمی؛ میثم عسگرشمسی


122. طراحی و تبیین مدل رفتار مصرف کنندگان کالاهای تقلبی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 297-332

غلامحسین خورشیدی؛ بهمن حاجی پور؛ مهدی جعفرزاده کناری


123. طراحی مدل ارتقای تجربه و پاسخ مشتری با استفاده از بازاریابی رسانه های اجتماعی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 287-309

سجاد خالوزاده مبارکه؛ امیر مانیان؛ طهمورث حسنقلی پور یاسوری


124. تاثیر شیوه ورود به بازار ایران بر واکنش مصرف کنندگان ایرانی نسبت به محصولات خارجی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 300-322

10.34785/J018.2020.816

بهنام شاهنگیان؛ محمدعلی عبدالوند؛ هاشم نیکومرام؛ محسن خون سیاوش


125. ارائه الگوی رفتار ضدمصرف در بازار ایران با رویکرد نظریه داده بنیاد

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 333-352

محمد نظریان؛ حسین وظیفه دوست؛ کامبیز حیدرزاده؛ کریم حمدی