دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 1-352 

سخن سردبیر

سخن سردبیر

صفحه 1-1


طراحی مدل مدیریت تجربه مشتریان در نظام بانکی ،با استفاده از روش تحلیل مضمون

صفحه 248-269

10.34785/J018.2019.272

هوشیار صالحی؛ سلیمان ایرانزاده؛ حسین قره بیگلو؛ حسین بوداقی خواجه نوبر


مصرف گرایی در معماری با تاکید بر مبانی نشانه شناسی معماری عامه پسند

صفحه 270-296

10.34785/J018.2019.149

ماندانا یوسفی؛ سیمون آیوازیان؛ ایمان رئیسی؛ جمال الدین سهیلی؛ کمال رهبری منش


طراحی و تبیین مدل رفتار مصرف کنندگان کالاهای تقلبی

صفحه 297-332

10.34785/J018.2019.268

غلامحسین خورشیدی؛ بهمن حاجی پور؛ مهدی جعفرزاده کناری