دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-352 
13. طراحی مدل مدیریت تجربه مشتریان در نظام بانکی ،با استفاده از روش تحلیل مضمون

صفحه 248-269

هوشیار صالحی؛ سلیمان ایرانزاده؛ حسین قره بیگلو؛ حسین بوداقی خواجه نوبر


14. مصرف گرایی در معماری با تاکید بر مبانی نشانه شناسی معماری عامه پسند

صفحه 270-296

ماندانا یوسفی؛ سیمون آیوازیان؛ ایمان رئیسی؛ جمال الدین سهیلی؛ کمال رهبری منش


15. طراحی و تبیین مدل رفتار مصرف کنندگان کالاهای تقلبی

صفحه 297-332

غلامحسین خورشیدی؛ بهمن حاجی پور؛ مهدی جعفرزاده کناری


16. ارائه الگوی رفتار ضدمصرف در بازار ایران با رویکرد نظریه داده بنیاد

صفحه 333-352

محمد نظریان؛ حسین وظیفه دوست؛ کامبیز حیدرزاده؛ کریم حمدی