تعداد مقالات: 139

27. تاثیر پیوندهای اجتماعی بر پاسخ مصرف کنندگان به تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 22-46

10.34785/J018.2020.575

منیژه حقیقی نسب؛ پری احدی؛ الهام حقدادی


30. بررسی تاثیر جامعه برند مبتنی بر شبکه های اجتماعی بر بشارت برند از طریق تقویت اعتماد به برند

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 24-47

10.34785/J018.2020.736

بهزاد سنجری نادر؛ فتانه یاراحمدی؛ حسین بلوچی


31. طراحی و اعتباریابی مدل تکنولوژی نرم تجاری مبتنی بر بازاریابی آنلاین

دوره 8، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 32-47

10.34785/J018.2021.235

فرزاد صادقی؛ رسول ثانوی فرد؛ فخرالدین معروفی؛ علی حمیدی زاده


32. اندازه گیری تاثیر ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری بر قصد خرید موادغذایی حلال در بازارهای کلیدی اروپا

دوره 1، شماره 1، زمستان 1392، صفحه 33-49

میثم شیرخدایی؛ امیرحسین نوری پور؛ فاطمه شریعتی


34. بررسی عوامل فردی و اجتماعی مؤثّر بر خودانگاره و تأثیر آن در خرید کالای لوکس

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 39-54

حسین نوروزی؛ الهام رضائی


35. تأثیرگذاری سرمایة فرهنگی بر تصمیم به خرید کالاهای خارجی

دوره 3، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 43-66

صابر خدری؛ بهمن باینگانی؛ مجتبی رستمی نوروزآباد


36. خرید آنی در محیط خرده فروشی در چارچوب مدل SOR مورد مطالعه: فروشگاه های لوازم آرایشی و بهداشتی شهر تهران

دوره 2، شماره 2، بهار 1393، صفحه 45-59

مرتضی ملکی مین باشی؛ زینب کریم نیا؛ مهدی دهقانی سلطانی


37. پدیدار شناسی ارزش ادراک شده توسط گشت زن های مراکز خرید و مال ها

دوره 8، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 33-56

شیرین خسروزاده؛ کامبیز حیدرزاده هنزایی؛ محمدعلی عبدالوند؛ محسن خون سیاوش


38. موانع مؤثر بر قصد خرید سبز: رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری

دوره 8، شماره 1، بهار 1400، صفحه 38-58

10.35066/J040.2019.345

محمدحسین مروی؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ عظیم زارعی؛ گلنار شجاعی باغینی


39. بررسی تجربه دیجیتالی کاربران بانکداری اینترنتی با استفاده از روش هیوریستیک

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 41-62

بنفشه سیدکباری؛ مسعود کیماسی؛ احسان عابدی؛ رزا هندیجانی


40. طراحی چارچوب مدیریت تجربه مشتری در تجارت اجتماعی: رویکردی آمیخته

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 46-67

مونا جامی پور؛ محمد طالاری؛ مهناز بهادری


41. بررسی راهبردهای رشد بازار کسب و کارهای کوچک و متوسط زنان ایرانی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 47-71

10.34785/J018.2020.732

شهلا سالونه؛ پرویز ساکتی؛ کتایون پور مهدی


42. شناسایی و استخراج عوامل مؤثر بر رفتار خرید سبز مصرف کنندگان با استفاده از روش فراترکیب

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 48-73

10.34785/J018.2020.442

مهرى جاویدى؛ لطف الله فروزنده دهکردی؛ میرزا حسن حسینی؛ محمد مهدی پرهیزگار


43. طراحی مدل بازی‌وارسازی (گیمیفیکیشن) به منظور مدیریت تجربه مشتریان نسل وای

دوره 8، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 48-73

10.34785/J018.2021.178

فرناز بدیعی؛ هرمز مهرانی؛ حسین دیده خانی؛ روح اله سمیعی


44. بررسی رابطه بازاریابی اثربخش و هوش رقابتی در باشگاه های ورزشی استان البرز

دوره 1، شماره 1، زمستان 1392، صفحه 51-59

کریم زهره وندیان؛ فرید محمدزاده،؛ اسفندیار خسروی زاده


48. عوامل مؤثر برمکان‌یابی شعب بانک با استفاده از روش ترکیبی DEMATEL- ANP (مطالعه موردی: بانک رفاه کارگران)

دوره 3، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 67-88

رسول سلیمانی؛ علی مهرابی؛ ادریس محمودی؛ کامران رضایی جعفری


49. ارتقاء رقابت پذیری شرکت های دارویی؛ تبیین راهکارها به‌ منظور افزایش سهم از بازار مصرفی دارو

دوره 8، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 57-78

سید نجم الدین موسوی؛ امیر غفوریان شاگردی؛ علی شریعت نژاد


50. تأثیر محیط فیزیکی بر ادراک از قیمت، رضایت و وفاداری مشتریان (مورد مطالعه: رستوران‌های شهر اهواز)

دوره 8، شماره 1، بهار 1400، صفحه 59-84

10.35066/J040.2019.301

ادریس محمودی؛ سیده زهرا سالاری؛ حاتم خلیلی پور؛ مرضیه حسینی سرتشنیزی