دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-231 

برگرفته از پایان نامه و رساله

طراحی مدل تجزیه و تحلیل رفتار مشتریان مبتنی بر کلان داده با استفاده از روش فرا ترکیب و دلفی

صفحه 32-54

10.34785/J018.2022.718

فواد کوهزادی؛ حسین قره بیگلو؛ حسین بوداقی خواجه نوبر؛ یعقوب علوی متین


برگرفته از پایان نامه و رساله

ارائه مدل انتخاب و توسعه برند با تاکید بر نقش استراتژی ها

صفحه 75-91

10.34785/J018.2022.411

احمد اخلاقی؛ احمد عسکری؛ عبدالله نعامی؛ علیرضا روستا