دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، تیر 1401، صفحه 1-232 

سخن سردبیر

.

برگرفته از پایان نامه و رساله

طراحی مدل نظری تجربه مشتری در موبایل اپلیکیشن‌های فروشگاهی با تأکید بر نظریه جریان

صفحه 40-63

10.34785/j018.2022.903

پریسا قندور؛ ناصر آزاد؛ عبدالله نعامی؛ فتانه علیزاده مشکانی