نقش هیجانات بر حضور مجدد تماشاگران در مسابقات لیگ برتر فوتبال با میانجی کیفیت ادراک شده و رضایت از رویداد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشیار گروه تربیت بدنی،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان،سنندج،ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی،گروه تربیت بدنی،دانشگاه کردستان،سنندج،ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی نقش هیجانات مثبت و منفی بر حضور مجدد تماشاگران در مسابقات لیگ برتر فوتبال با نقش میانجی کیفیت ادراک شده و رضایت از رویداد بود. روش تحقیق توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه هواداران تیم‌های استقلال، پرسپولیس، تراکتور و سپاهان تشکیل دادند. تعداد 380 نفر از هواداران این تیم‌ها به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌های استاندارد هیجانات مثبت، هیجانات منفی و حضور مجدد تماشاگران از بیسیکایا و همکاران (2012)، رضایت و کیفیت ادراک شده از کالابویگ- مورنو و همکاران (2016) بودند. روایی ابزار از طریق روایی محتوایی، پایایی (آلفای کرونباخ) ارزیابی و تأیید گردید. تحلیل یافته‌ها با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری در نرم-افزار اسمارت پی‌ال‌اس انجام گردید. نتایج نشان داد که هیجانات مثبت و منفی بر کیفیت درک شده، رضایت از رویداد و حضور مجدد تماشاگران اثر معنی‌داری داشتند. کیفیت درک شده و رضایت از رویداد اثر معنی داری بر حضور مجدد تماشاگران داشتند. همچنین اثر غیر مستقیم متغیر هیجانات مثبت و منفی از طریق میانجی کیفیت درک شده و رضایت رویداد نیز بر حضور مجدد تماشاگران معنی داری بود. بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان گفت که مدیران باشگاه ورزشی باید تلاش کنند تا کیفیت خدمات ارائه شده، تیم و بازیکنان تیم را بالا ببرند و با کسب نتایج مناسب هیجانات تماشاگران خود را تحت تاثیر قرار داده و تماشاگران برای حضور در ورزشگاه برای بازی‌های آتی ترغیب کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Excitement in the Reappearance of the Spectators in Football Premier League Matches with Mediating Role Perceived Quality and Satisfaction of the Event

نویسندگان [English]

  • sardar mohammadi 1
  • ayoub ghobadi 2
1 Associate Professor, Department of Physical Education, Faculty of Humanities and Social Science, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
2 M.A of Sport Management, Department of Physical Education, Faculty of Humanities and Social Science, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to review the role of excitement in the reappearance of the spectators in Football Premier League matches, with mediating role perceived quality and satisfaction of the event. The research method was descriptive- correlative. The statistical society of the research included the whole fans of Esteqlal, Perspolis, Tractor and Sepahan teams. About 380 people from these teams were chosen as statistical samples. Research tools included standard questionnaires of positive excitements, negative excitements, and the reappearance of the fans, from Biscaia et al (2012), satisfaction and perceived quality from Calabuig-Moreno et al (2016). Validity of tools was measured and confirmed through content validity, reliability (Cronbach’s Alpha). Data analysis was done by the use of structural equation modeling, in PLS smart software. The results showed that positive and negative excitements on perceived quality, satisfaction with the event and reappearance of the spectators, had more meaningful effect. Perceived quality and satisfaction with the event, had a meaningful effect on the reappearance of the spectators. Also indirect effect of positive and negative excitements variable, has been understood through quality mediate, and the satisfaction with the event has been meaningful for the reappearance of the spectators. Due to the findings of the research, it can be stated that the managers of sports clubs should attempt to affect the quality of services rendered, team and the players, and by achieving suitable results, effect the excitements of their own spectators and encourage them to follow the upcoming games and reappear.

کلیدواژه‌ها [English]

  • positive and negative emotions
  • Quality Perception
  • Event Satisfaction
  • Reappearance
  • Football Spectators
احمدی‌پور، روناک (1394). بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر بروز رفتارهای هیجانی هواداران فوتبال. همایش ملی روانشناسی و مدیریت آسیب‌های اجتماعی، چابهار، 8-1.
اژدری، محمد؛ ترک فر، احمد؛ مهرزاد، مقدسی و رستمی، قربان (1390). تأثیر عامل اولویت‌های تماشاگران برجذب آنان به مسابقات لیگ برتر ایران. ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت‌بدنی و علوم ورزشی ایران، تهران، 10-1.
اندام، رضا و سلیمی، میترا (1395). ارائۀ مدل عوامل مؤثر بر رفتار مثبت هواداران مسابقات لیگ برتر هندبال ایران. مطالعات مدیریت ورزشی، 8(38)، 51-68.
بابایی، مهدی (1395). رابطه کیفیت تیمی و ارزش ادراک‌شده با حضور مجدد تماشاگران: مطالعه موردی باشگاه پرسپولیس. سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران، تهران، 9-1.
پاک‌نژاد، محسن و درانی، کمال (1388). رفتارهای تهاجمی تماشاگران فوتبال و علل روانی و اجتماعی آن. رشد و یادگیری حرکتی، 1(3)، 117-142.
عبدی، حامد؛ مهدی‌پور، عبدالرحمن؛ خطیبی؛ امین و مرعشیان، سیدحسین (1396). ارائه مدل پیش‌بینی حضور مجدد تماشاگران در مسابقات فوتبال. پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزشی، 7(14)، 65-78.
خمر، فریبا و مهرانی، هرمز (1394). بررسی هیجانات مثبت و منفی در مشتریان. همایش ملی مدیریت و آموزش، ملایر، 9-1.
داوری، علی و رضازاده، آرش (1396). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS. سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ چهارم.
رشیدلمیر، امین؛ منتظری، امیر و فیضی، سمیرا (1397). نقش هویت تیمی در وفاداری هواداران در صنعت فوتبال ایران. پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی، 7 (1)، 57-68.
ریاضی، تهمینه؛ نوربخش، پریوش و سپاسی، حسین (1396). نقش پیش‌بینی کننده رضایت از خدمات در افزایش حضور مجدد هواداران تیم فوتبال. علوم ورزش، 9(28)، 27-38.
ساعت‌چیان، وحید؛ صفری، حمیدرضا؛ رسولی، سید مهدی؛ اسکندری، عیسی و الهی، علیرضا (1392). ارتباط کیفیت خدمات، رضایت‌مندی و وفاداری با قصد حضور آتی مشتریان در مراکز آمادگی جسمانی و ایروبیک (مطالعه موردی: شهرستان رشت). پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، ۳ (۵)، ۱۲5-۱۳۷.
سردار، سهیلا (1396). مدل ساختار علیت کیفیت خدمات و ارزش درک‌شده بر قصد خرید مجدد با میانجی‌گری رضایت مشتریان (موردمطالعه: داروخانه‏‌های شهر تهران). مدیریت بهداشت و درمان، 8(1)، 37-45.
سعیدی، رقیه؛ حسینی، سید عماد و فرزان، فرزام (1394). ارتباط کیفیت خدمات با رضایتمندی و وفاداری مشتریان باشگاه­های بانوان استان مازندران. پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 11(22)، 29-38.
شیخی، رضا و شریفیان، اسماعیل (1396). عصبانیت و خرابکاری در تماشاگران فوتبال و ارتباط آن‌ها باکیفیت خدمات در استادیوم­های ورزشی، پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی، شماره 6(2)، 89-95.
ظفریان، کتایون؛ مستحفظیان، مینا و نمازی‌زاده، مهدی  (1394). بررسی و اولویت رتبه‌بندی عوامل انگیزشی هواداران تیم فوتبال باشگاه ذوب‌آهن اصفهان. سومین همایش ملی علم و ورزش، 5-1.
علیزاده، موسی؛ محرم‌زاده، مهرداد و الهی، علیرضا (1398). تبیین مدل تأثیر ارزش ادراک‌شده بر وفاداری و رفتار خرید تماشاگران: مطالعه موردی تماشاگران تراکتورسازی تبریز. پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، ۹ (۱۷)، ۱-۱۳.
غیورباغبانی، سید مرتضی؛ رجوعی، مرتضی؛ خوش‌اندام، عارف و پورنگ، علی (1399). تأثیر هیجانات مثبت و منفی در نگرش نسبت به تبلیغات مبتنی بر تلفن همراه با نقش میانجی احساسات (موردمطالعه: کاربران تلگرام در مشهد). مطالعات رفتار مصرف‌کننده، 7(2)، 234-216.
محمودیان، عابد؛ صادقی بروجردی، سعید؛ دریانورد، امیر و دلشب، وحید (1398). اثر ابعاد جو استادیوم ورزشی بر نیت‌های رفتاری تماشاگران فوتبال با میانجیگری رضایت. پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزشی، 9(17)، 68-53.
مشایخی، سارا و ملکمی، افسانه (1394). رابطه رضایت مشتری و ارزش ادراک‌شده با نیات رفتاری مطلوب و نامطلوب مشتریان در بیمه پاسارگاد تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده مدیریت و حسابداری.
وحدتی، حجت؛ خدادادحسینی، سیدحمید؛ احسانی، محمد و مشبکی‌اصفهانی، اصغر (1392). طراحی مدل هویت برند صنعت ورزش ایران (موردمطالعه: لیگ برتر فوتبال). پژوهش‌های مدیریت در ایران، 17 (4)، 203-223.
مهری‌نژادخطبه‌سرا، ثمین و عزیزیان‌کهن، نسرین (1398). بررسی تأثیرپذیری رضایت‌مندی تماشاگران مسابقات لیگ جهانی والیبال 2019 اردبیل از کیفیت خدمات. پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت، تهران.
ناوخاسی، جمیل (1391). رابطه انگیزشی با رفتار خرید لیگ برتر فوتبال ایران طرفداران مطالعه موردی مخاطبان تخت جمشید. پایان‌نامه کارشناسی ارشد تربیت‌بدنی و علوم ورزشی-گرایش برنامه‌ریزی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران.
نعلچی‌کاشی، علیرضا و طباطبائی‌نسب، سید محمد (1395). بررسی تأثیر هیجانات بر قصد خرید مشتریان محصولات سبز (موردمطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کاشان). مدیریت بازاریابی، 11(30)، 73-92.
نوری، محمد سیوان؛ محرم زاده، مهرداد و سلیمانی، مجید (1397). رابطه بین کیفیت خدمات و نیات رفتاری با نقش میانجی ارزش درک‌شده و اعتماد در تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران. مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 5(4)، 11-18.
References
Abdi, H., Mehdipour, A., Khatibi, A., & Marashian, S. H. (2018). Presenting a model for predicting spectator attendance in football matches, Contemporary Research in Sports Management, 7 (14), 65-78. (in Persian)
Ahmadipour, R. (2016). Study of cultural and social factors affecting the occurrence of emotional behaviors of football fans, National Conference on Psychology and Social Injury Management, National Conference on Psychology and Social Injury Management in Chabahar. 1-8. (in Persian)
Ajdari, M., Turkfar, A., Mehrzad, M., & Rostami, Gh. (2011). The effect of spectators' priorities on their attraction to the Iranian Premier League matches, Sixth National Conference of Iranian Physical Education and Sports Students, Tehran, 1-10. (in Persian)
Alizadeh, M., Moharramzadeh, M., & Elahi, A. (2020). Explaining the model of the effect of perceived value on the loyalty and buying behavior of spectators: A case study of spectators of Tabriz Tractor Manufacturing, Research in Sports Management and Motor Behavior, 9 (17), 1-13. (in Persian)
Almasi, S., Razavi, S. M., & Amirnezhad, S. (2013). Customer satisfaction survey and customer oriented public and private sports facilities in Mazandaran. Journal management of sports and motor behavior, (21), P129-138.‏
Andam, R., & Salimi, M. (2015). Presenting a model of effective factors on the positive behavior of fans of Iranian Handball Premier League matches, Sports Management Studies, 8 (38), 51-68. (in Persian)
Babaei, M. (2015). The Relationship between Team Quality and Perceived Value with Spectator Return: A Case Study of Persepolis Club, Third National Conference of the Iranian Scientific Association of Sports Management, Tehran, 1-9. (in Persian)
Bee, C. C., & Havitz, M. E. (2010). Exploring the relationship between involvement, fan attraction, psychological commitment and behavioural loyalty in a sports spectator context. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, 11(2), 37-54.
Biscaia, R., Correia, A., Rosado, A., Maroco, J., & Ross, S. (2012). The effects of emotions on football spectators' satisfaction and behavioural intentions. European Sport Management Quarterly12(3), 227-242.‏
Calabuig-Moreno, F., Crespo-Hervas, J., Nunez-Pomar, J., Valantinė, I., & Staškevičiūtė-Butienė, I. (2016). Role of perceived value and emotions in the satisfaction and future intentions of spectators in sporting events. Inžinerinė ekonomika27(2), 221-229.‏
Cho, H., & Lee, H. W. (2019). The influence of stadium environment on attendance intentions in spectator sport: The moderating role of team loyalty. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship.‏, 20(2), 276-290.
Davari, A., & Rezazadeh, A. (2017). Structural Equation Modeling with PLS Software, Jihad Daneshgahi Publishing Organization, Fourth Edition. (in Persian)
Foroughi, B., Shah, K. A. M., Ramayah, T., & Iranmanesh, M. (2019). The effects of peripheral service quality on spectators’ emotions and behavioural intentions. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship.‏
García-Fernández, J., Gálvez-Ruíz, P., Fernández-Gavira, J., Vélez-Colón, L., Pitts, B., & Bernal-García, A. (2018). The effects of service convenience and perceived quality on perceived value, satisfaction and loyalty in low-cost fitness centers. Sport Management Review21(3), 250-262.‏
García-Fernández, J., Gálvez-Ruíz, P., Fernández-Gavira, J., Vélez-Colón, L., Pitts, B. & Bernal Givi, B. N. P., Monazzami, A. H., Turkmani, E. M., & Nassiri, R. M. (2021). Behavioral intentions, satisfaction and perceived quality of the spectators of the 2017 Asian Men’s U23 Volleyball Championship. Sport TK: revista euroamericana de ciencias del deporte, 10(1), 113-118.
Ghayour Baghbani, S, M., Rojuie, M., Khoshandam, A., & Pourang, A. (2020). The effect of positive and negative emotions on attitudes toward mobile-based advertising with the mediating role of emotions (Case study: Telegram users in Mashhad), Consumer Behavior Studies, 7 (2), 216-234. (in Persian)
Hair Jr, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2016). A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). Sage publications.
Hajebrahimi, M., & Zarandi, H. P. (2020). The Role of Quality Mediator in Technology Relationship with the Loyalty and Satisfaction of Sports Clubs in Tehran. 5(2), 69-78.
Hunt, M. (2017). Decision Review Systems within Sports: An Investigation of Decision Review Systems within Sports and the Impact these Technologies have on Spectators (Doctoral dissertation, Cardiff Metropolitan University).‏
Hwang, J., & Lee, K. W. (2018). The antecedents and consequences of golf tournament spectators’ memorable brand experiences. Journal of Destination Marketing & Management, 9, 1-11.
Khmer, F., & Mehrani, H. (2015). Investigating positive and negative emotions in customers, National Conference on Management and Education, Malayer, 1-9. (in Persian)
Kim, K. A., & Byon, K. K. (2020). The dark side of spectator behavior: Effects of spectator dysfunctional behavior on anger, rumination, and revisit intention. Sport Marketing Quarterly29(3), 228-240.‏
Lee, H. W., Cho, H., Newell, E. M., & Kwon, W. (2020). How multiple identities shape behavioral intention: Place and team identification on spectator attendance? International Journal of Sports Marketing and Sponsorship. 6, 17-29.
Mahmoodian, A., Sadeghi Boroujerdi, S., Daryanavard, A., & Delshab, V. (2019). The effect of the atmosphere of the sports stadium on the behavioral intentions of football spectators mediated by satisfaction, Contemporary research in sports management, 9 (17), 53-68 (in Persian)
Mashayekhi, S., & Malekmi, A (2015). Relationship between customer satisfaction and perceived value with favorable and unfavorable behavioral intentions of customers in Pasargad Insurance Tehran. Master Thesis, Islamic Azad University, Central Tehran Branch - Faculty of Management and Accounting. (in Persian)
Mehrinejad Khutbehsara, S., & Azizian Kohan, N. (2020). Investigating the Impact of Spectators' Satisfaction of Ardabil World Volleyball League 2019 on Service Quality, Fifth National Conference on Humanities and Management Studies, Tehran. (in Persian)
Micelotta, E., Washington, M., & Docekalova, I. (2018). Industry gender imprinting and new venture creation: The liabilities of women’s leagues in the sports industry. Entrepreneurship Theory and Practice42(1), 94-128.‏
Moreno, F. C., Hervás, J. C., & Gómez, J. M. (2020). Effect of perceived cost, service quality and satisfaction on future intentions of spectators. Studies of Applied Economics, 30(2), 619-636.
Mullin, B., Hardy, S., & Sutton, W. (2007). Sport marketing (3rd ed.). Champaign, IL: Human Kinetics.
Nawkhasi, J. (2012). Motivational relationship with the buying behavior of the Iranian Football Premier League Fans of the case study of Persepolis audience. Master Thesis in Physical Education and Sports Sciences - Planning major, Faculty of Humanities and Social Sciences, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran. (in Persian)
Naalchi Kashi, A., & Tabatabaeinasab, S. M. (2016). Investigating the effect of emotions on customers' intention to buy green products (Case study: Students of Kashan Islamic Azad University), Marketing Management, 11 (30), 73-92. (in Persian)
Nouri, M, S., Moharramzadeh, M., & Soleymani, M. (2019). The relationship between service quality and behavioral intentions with the mediating role of perceived value and trust in spectators of the Iranian Football Premier League. Quarterly Journal of Organizational Behavior Management Studies in Sports, 5 (4), 11-18. (in Persian)
Paknejad, M., & Durrani, K. (2009). Aggressive behaviors of football spectators and its psychological and social causes, Journal of Developmental and Motor Learning, 1 (3), 117-142. (in Persian)
Park, J. A., Sung, J. M., Son, J. M., Na, K., & Kim, S. K. (2019). Athletes’ brand equity, spectator satisfaction, and behavioral intentions. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics. 3, 16-23.
Rashid Lemir, A., Montazeri, A., & Faizi, S. (2018). The Role of Team Identity in Fan Loyalty in the Iranian Football Industry, Applied Research in Sports Management, 7 (1), 57-68. (in Persian)
Riazi, T., Nourbakhsh, P., & Sepasi, H. (2017). The Predictive Role of Service Satisfaction in Increasing the Return of Football Team Fans, Sports Science Quarterly, 9 (28), 27-38. (in Persian)
Saatchian, V., Safari, H. R., Rasooli, S, M., Eskandari, E., & Elahi, A. (2013). Relationship between service quality, satisfaction and loyalty with the intention of future presence of customers in physical fitness and aerobics centers (Case study: Rasht city). Research in sports management and motor behavior, 3 (5), 125-137. (in Persian)
Saeedi, R., Hosseini, S, E., & Farzan, F. (2015). The Relationship between Service Quality and Customer Satisfaction and Loyalty in Mazandaran Women's Clubs, Journal of Sports Management and Motor Behavior, 11 (22), 29-38. (in Persian)
Sardar, S. (2017). Model of causality structure of service quality and perceived value on repurchase intention mediated by customer satisfaction (Case study: Tehran pharmacies), Health Management, 8 (1), 37-45. (in Persian)
Schlesinger, T., & Güngerich, M. (2011). Analysing sport sponsorship effectiveness–the influence of fan identification, credibility and product-involvement. International Journal of Sport Management and Marketing9(1-2), 54-74.‏
Sevincer, A. T., Wagner, G., & Oettingen, G. (2020). Positive fantasies and negative emotions in soccer fans. Cognition and emotion34(5), 935-946.‏
Sheykhi, R., & Sharifiyan, E. (2017). Anger and sabotage in football spectators and their relationship with the quality of services in sports stadiums, Applied Research in Sports Management, 6 (2), 89-95. (in Persian)
Vahdati, H., Khodadad Hosseini, S. H., Ehsani, M., & Moshabbeki Esfahani, A. (2014). Designing a Brand Identity Model for the Iranian Sports Industry (Case Study: Football Premier League). Management Research in Iran, 17 (4), 203-223. (in Persian)
Wang, M. C. H., Jain, M., Cheng, J. M. S., & Aung, G. K. M. (2012). The purchasing impact of fan identification and sports sponsorship. Marketing Intelligence & Planning, 30(5), 553–566.
Wu, S. H., Tsai, C. Y. D., & Hung, C. C. (2012). Toward team or player? How trust, vicarious achievement motive, and identification affect fan loyalty. Journal of Sport Management, 26(2), 177–191.
Zafarian, K., Mostahfezian, M., & Namazizadeh, M. (2015). Study and ranking of motivational factors of the fans of the football team of Isfahan Steel Club, the third national conference of science and sports, 1-5.
Zagała, K., & Strzelecki, A. (2019). ESports evolution in football game series. Physical Culture and Sport. Studies and Research, 83(1), 50-62.