دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 1-233 
2. نوع شناسی نفرت از برند در استفاده‌کنندگان تلفن همراه

صفحه 2-2

سید نجم الدین موسوی؛ ایوب شیخی زاده؛ ًصابر تقی پور


3. شناسایی و دسته بندی عوامل موثر برسردرگمی مشتری در خدمات بیمه عمر پژوهشی مبتنی بر تحلیل مضمون

صفحه 3-3

معصومه خلیل زاده طلاتپه؛ وحید ناصحی فر؛ تحفه قبادی؛ علی اصغری صارم


6. ارائه چهارچوب عوامل مؤثر بر بازاریابی، جذب مشتریان و تجاریسازی فناوری آموزشی دانشگاه مازندران

صفحه 6-6

محمد خراسانی؛ حسنعلی آقاجانی؛ عبدالحمید صفایی قادیکلایی؛ حمیدرضا فلاح لاجیمی


8. ارائه مدلی برای مدیریت شکایات مشتریان B2B در صنعت لوازم خانگی

صفحه 8-8

مسلم امیدی؛ محمد ایدی؛ یاسان الله پوراشرف


11. مدل تجربه آنلاین مشتری در دوره کوید19

صفحه 11-11

فائزه محمدی؛ سینا نعمتی زاده؛ سید عباس حیدری؛ حسین صفرزاده


13. مدل تاثیرگذاری تبلیغات شفاهی مشتری بر قصد خرید در شبکه‌های اجتماعی

صفحه 13-13

زهره دهدشتی شاهرخ؛ محمد تابش مقدم؛ سجاد فتاح ناصرآباد