دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 1-306 

سخن سردبیر

سخن سردبیر

صفحه 1-1


برگرفته از پایان نامه و رساله

نوع شناسی نفرت از برند در استفاده‌کنندگان تلفن همراه

صفحه 1-20

10.34785/J018.2022.307

سید نجم الدین موسوی؛ ایوب شیخی زاده؛ ًصابر تقی پور


برگرفته از پایان نامه و رساله

مدل تجربه آنلاین مشتری در دوره کوید19

صفحه 84-106

10.34785/J018.2022.292

فائزه محمدی؛ سینا نعمتی زاده؛ سید عباس حیدری؛ حسین صفرزاده


مقاله پژوهشی (کیفی)

ارائه چهارچوب عوامل مؤثر بر بازاریابی، جذب مشتریان و تجاریسازی فناوری آموزشی دانشگاه مازندران

صفحه 215-232

10.34785/J018.2022.115

محمد خراسانی؛ حسنعلی آقاجانی؛ عبدالحمید صفایی قادیکلایی؛ حمیدرضا فلاح لاجیمی


برگرفته از پایان نامه و رساله

ارائه مدلی برای مدیریت شکایات مشتریان B2B در صنعت لوازم خانگی

صفحه 251-279

10.34785/J018.2022.379

مسلم امیدی؛ محمد ایدی؛ یاسان الله پوراشرف


مقاله پژوهشی (کیفی)

شناسایی و دسته بندی عوامل موثر برسردرگمی مشتری در خدمات بیمه عمر پژوهشی مبتنی بر تحلیل مضمون

صفحه 280-306

10.34785/J018.2022.673

معصومه خلیل زاده طلاتپه؛ وحید ناصحی فر؛ تحفه قبادی؛ علی اصغری صارم