دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 1، آبان 1402، صفحه 1-159 

برگرفته از پایان نامه و رساله

طراحی مدل ساختاری تفسیری شکل‌گیری رفتار خرید آنلاین اجباری و ناگهانی مصرف‌کننده

صفحه 71-106

10.22034/cbsj.2023.62780

مهناز حاج علیان؛ معصومه حسین زاده شهری؛ ندا عبدالوند