دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 1-223 

مقاله پژوهشی

تاثیر منافع اجتماعی و اطلاعاتی بر نگرش نسبت به جوامع برند آنلاین و رفتار مصرف‌کننده

صفحه 21-44

10.34785/J018.2023.003

نرگس دیرین؛ باقر عسگرنژاد نوری؛ قاسم زارعی؛ عادله دهقانی قهنویه