دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1403، صفحه 1-111 

برگرفته از پایان نامه و رساله

تدوین مدل قصد خرید مجدد آنلاین در فروشگاه های زنجیره ای با بکارگیری رویکرد فراترکیب

10.22034/cbsj.2024.63063

مهدی بره مقدم؛ حسین حکیم پور؛ مهدی محمودزاده؛ محمد محمدی


ارائه مدل برانگیختگی مصرف‌کننده در بازاریابی دیجیتال

10.22034/cbsj.2024.63065

شبنم ملکیان؛ هرمز مهرانی؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ زهرا علی پور درویشی


تبیین رضایت مشتری بر اساس بیماری‌های سازمانی مرحله ثبات با رویکرد چرخه حیات سازمانی

10.22034/cbsj.2024.63210

شاهین دژ صیادعبدی؛ حمید رضا رضایی کلید بری؛ مهرداد گودرزوند چگینی؛ فرزین فرحبد