دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. کاربرد بازاریابی فرهنگی مصرف‌کننده‌محور در چرخه بازتولید لباس سنتی ایرانی با نگاهی به تجربیات کشورهای شرق آسیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1400

بهروز روستاخیز؛ سمیه کاظمی؛ عطیه آذرشب


2. تاثیر بازارایابی چند حسی بر اثر بخشی تبلیغات با میانجی گری نگرش مصرف کننده به تبلیغ (مورد مطالعه: صنعت خرده فروشی آنلاین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1400

عادل قائدی؛ نادر سیدامیری؛ پانته آ فرودی


3. تاثیر انگیزه‌های خرید بر چسبندگی مشتریان با نقش میانجی دلبستگی و ارزش ادراک شده مشتری در فضای مجازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1400

مریم اخوان خرازیان؛ امیر حسین شادبهر


4. ارزیابی استراتژی‌های تحقیق و توسعه با در نظرگرفتن رضایت مشتری (مطالعه موردی: صنایع باتری‌سازی خودرو)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1400

مسعود لطیفیان؛ محمد علی کرامتی؛ رضا توکلی مقدم


5. ارائه الگوی بازاریابی ازطریق افرادتاثیرگذار(بازاریابی تاثیرگذار)درخریدومصرف محصولات داخلی بارویکردنظریه داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1400

پرویز سعیدی؛ علی شاه بابایی؛ امیر اخوان فر؛ مجید فتاحی


6. تحلیل تاثیر شبکه‌سازی با مصرف‌کنندگان بر عملکرد صنعت خرده‌فروشی: نقش تعدیلگر گرایش کارآفرینانه و دانش بازار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1400

علی صنایعی؛ فرشید مقصودی گنجه؛ اکبر عالم تبریز


7. بررسی تاثیر تخلفات اخلاقی برند بر احساس تنفر و خیانت ادراک شده مصرف کنندگان ایرانی و رفتارهای ناشی از آن در رسانه های اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1400

فراز صادق وزیری؛ علی شجاع؛ حامد زراوندی


8. نقش هیجانات بر حضور مجدد تماشاگران در مسابقات لیگ برتر فوتبال با میانجی کیفیت ادراک شده و رضایت از رویداد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1400

سردار محمدی؛ ایوب قبادی


9. تاثیر بازاریابی محتوایی بر تقاضای فرش دستباف ایرانی با استفاده از تکنیک تحلیل داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1400

زهره امیری سردری؛ نورمحمد یعقوبی؛ علی اصغر تباوار


10. طراحی مدل تجزیه و تحلیل رفتار مشتریان مبتنی بر کلان داده با استفاده از روش فرا ترکیب و دلفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1400

فواد کوهزادی؛ حسین قره بیگلو؛ حسین بوداقی خواجه نوبر؛ یعقوب علوی متین


11. ارائه مدل انتخاب و توسعه برند با تاکید بر نقش استراتژی ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1400

احمد اخلاقی؛ احمد عسکری؛ عبدالله نعامی؛ علیرضا روستا


12. شناسایی عوامل موثر بر شکل‌گیری برندهای گورستانی بر پایه ادراک مصرف‌کننده (موردمطالعه گروه شرکت های نوشیدنی صنعت مواد غذایی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1400

سید نجم الدین موسوی؛ یوسف زرنگاریان؛ معصومه مومنی مفرد؛ صابر تقی پور