دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

برگرفته از پایان نامه و رساله

ارائه مدل آمیخته یکپارچه بازاریابی مبتنی بر رفتار مشتری صنعتی (مطالعه موردی: شرکت نفت بهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1402

بهرام خیری؛ مهدی حبیبی؛ منصوره علیقلی


مقاله پژوهشی

تاثیر منافع اجتماعی و اطلاعاتی بر نگرش نسبت به جوامع برند آنلاین و رفتار مصرف‌کننده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1402

باقر عسگرنژاد نوری؛ قاسم زارعی؛ نرگس دیرین؛ عادله دهقانی قهنویه


مشاهده‌ای نیمه تجربی از تاثیر قدرت ستاره افراد مشهور بر رفتار خرید مصرف کنندگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1402

میثم شیرخدایی؛ بهاره عابدین؛ امیر حسین زاده آهنگر


تحلیل رفتار خرید مصرف‌کنندگان تحت تأثیر آگاهی از پایداری در صنعت مد (مطالعه موردی: صنعت پوشاک)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1402

صبا امیری؛ بیژن رضایی


الگوی تداوم خرید محصولات مشابه‌اصل در سطح سازمانی (مورد مطالعه: محصولات صوتی و تصویری مشابه‌اصل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1402

محمد یونسی؛ فریز طاهری کیا؛ علیرضا روستا؛ سیاوش احمدی چهره برق