کلیدواژه‌ها = رفتار مصرف‌کننده
بررسی تاثیر همه‌گیری ویروس کرونا بر رفتار مصرف‌کننده در اقلیم کردستان عراق

دوره 9، شماره 3، مهر 1401، صفحه 34-55

10.34785/J018.2022.005

بختیار جواهری؛ یونس علی احمد؛ ئاشتی عبدالله محمود؛ سمیرا محمدی


تاثیر شبکه های اجتماعی بر روابط برند آنلاین: نقش تعدیل گری تجربه برند آنلاین

دوره 9، شماره 3، مهر 1401، صفحه 177-198

10.34785/J018.2022.001

امین محمدی؛ حسین وظیفه دوست؛ کریم حمدی؛ فرهاد حسین زاده لطفی


طراحی مدل مفهومی کنارگذاری محصول با رویکرد شبکه خزانه

دوره 8، شماره 2، تیر 1400، صفحه 114-137

10.34785/J018.2021.159

حامد قباخلو؛ الهام فریدچهر؛ محمود احمدی شریف؛ نادر غریب نواز


موانع مؤثر بر قصد خرید سبز: رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 38-58

10.35066/J040.2019.345

محمدحسین مروی؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ عظیم زارعی؛ گلنار شجاعی باغینی


پیشایندهای توسعه رفتار مصرف‌هوشمندانه"

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 158-173

10.35066/J040.2019.472

یوسف محمدی فر؛ حدیث پورجمشیدی