کلیدواژه‌ها = رفتار مصرف‌کننده
تعداد مقالات: 3
1. طراحی مدل مفهومی کنارگذاری محصول با رویکرد شبکه خزانه

دوره 8، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 114-137

10.34785/J018.2021.159

حامد قباخلو؛ الهام فریدچهر؛ محمود احمدی شریف؛ نادر غریب نواز


2. موانع مؤثر بر قصد خرید سبز: رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری

دوره 8، شماره 1، بهار 1400، صفحه 38-58

10.35066/J040.2019.345

محمدحسین مروی؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ عظیم زارعی؛ گلنار شجاعی باغینی


3. پیشایندهای توسعه رفتار مصرف‌هوشمندانه"

دوره 8، شماره 1، بهار 1400، صفحه 158-173

10.35066/J040.2019.472

یوسف محمدی فر؛ حدیث پورجمشیدی