کلیدواژه‌ها = رفتار مصرف‌کننده
تعداد مقالات: 5
تاثیر شبکه های اجتماعی بر روابط برند آنلاین: نقش تعدیل گری تجربه برند آنلاین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1401

امین محمدی؛ حسین وظیفه دوست؛ کریم حمدی؛ فرهاد حسین زاده لطفی


بررسی تاثیر همه‌گیری ویروس کرونا بر رفتار مصرف‌کننده در اقلیم کردستان عراق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1401

بختیار جواهری؛ یونس علی احمد؛ ئاشتی عبدالله محمود؛ سمیرا محمدی


طراحی مدل مفهومی کنارگذاری محصول با رویکرد شبکه خزانه

دوره 8، شماره 2، تیر 1400، صفحه 114-137

10.34785/J018.2021.159

حامد قباخلو؛ الهام فریدچهر؛ محمود احمدی شریف؛ نادر غریب نواز


موانع مؤثر بر قصد خرید سبز: رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 38-58

10.35066/J040.2019.345

محمدحسین مروی؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ عظیم زارعی؛ گلنار شجاعی باغینی


پیشایندهای توسعه رفتار مصرف‌هوشمندانه"

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 158-173

10.35066/J040.2019.472

یوسف محمدی فر؛ حدیث پورجمشیدی