کلیدواژه‌ها = تبلیغات
مشاهده‌ای نیمه تجربی از تاثیر قدرت ستاره افراد مشهور بر رفتار خرید مصرف کنندگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1402

10.34785/J018.2023.004

میثم شیرخدایی؛ بهاره عابدین؛ امیر حسین زاده آهنگر


بررسی رابطه به خاطر سپاری پیام‌های بازرگانی و هیجانات دیداری و شنیداری با استفاده از رویکرد بازاریابی عصبی

دوره 10، شماره 3، آبان 1402، صفحه 41-50

10.22034/cbsj.2023.62782

مهدی همایون فر؛ مهدی فدایی؛ منصور صوفی؛ امید پیشه ور زاد


ارایه الگوی پیشایندها و پیامدهای ارتباطات بازاریابی یکپارچه در صنعت بانکداری

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 133-157

10.35066/J040.2019.106

سامان شیخ اسماعیلی؛ سید کامران نوربخش؛ سید عباس حیدری