کلیدواژه‌ها = شبکه‌های اجتماعی
تاثیر شبکه های اجتماعی بر روابط برند آنلاین: نقش تعدیل گری تجربه برند آنلاین

دوره 9، شماره 3، مهر 1401، صفحه 177-198

10.34785/J018.2022.001

امین محمدی؛ حسین وظیفه دوست؛ کریم حمدی؛ فرهاد حسین زاده لطفی


مدل تاثیرگذاری تبلیغات شفاهی مشتری بر قصد خرید در شبکه‌های اجتماعی

دوره 8، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 160-190

10.34785/J018.2022.682

زهره دهدشتی شاهرخ؛ محمد تابش مقدم؛ سجاد فتاح ناصرآباد


عوامل مؤثر بر برندسازی شخصی در شبکه‌های اجتماعی (اینستاگرام) با رویکرد داده‌کاوی

دوره 8، شماره 2، تیر 1400، صفحه 138-155

10.34785/J018.2021.885

محمد صفاری؛ محمدمهدی پورسعید؛ علی اکبر نیک نفس


تأثیر ارتباطات بازاریابی شبکه های‌ اجتماعی بر ارزش ویژه برند، ارزش ویژه ارتباطی و پاسخ مشتری

دوره 6، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 105-124

10.34785/J018.2019.420

مجید محمدشفیعی؛ یزدان رحمت آبادی؛ امید سلیمان زاده