کلیدواژه‌ها = شبکه‌های اجتماعی
تعداد مقالات: 5
1. مدل تاثیرگذاری تبلیغات شفاهی مشتری بر قصد خرید در شبکه‌های اجتماعی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 13-13

زهره دهدشتی شاهرخ؛ محمد تابش مقدم؛ سجاد فتاح ناصرآباد


2. عوامل مؤثر بر برندسازی شخصی در شبکه‌های اجتماعی (اینستاگرام) با رویکرد داده‌کاوی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 138-155

10.34785/J018.2021.885

محمد صفاری؛ محمدمهدی پورسعید؛ علی اکبر نیک نفس


4. تاثیر پیوندهای اجتماعی بر پاسخ مصرف کنندگان به تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 22-46

10.34785/J018.2020.575

منیژه حقیقی نسب؛ پری احدی؛ الهام حقدادی


5. تأثیر ارتباطات بازاریابی شبکه های‌ اجتماعی بر ارزش ویژه برند، ارزش ویژه ارتباطی و پاسخ مشتری

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 105-124

مجید محمدشفیعی؛ یزدان رحمت آبادی؛ امید سلیمان زاده