کلیدواژه‌ها = برند
تعداد مقالات: 6
رابطه بازی وارسازی، درگیری با برند و ارزش برند از منظر مشتریان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1401

کبری بخشی زاده برج؛ بهاره هشیار مقدم؛ رقیه صالحیان فرد


نوع شناسی نفرت از برند در استفاده‌کنندگان تلفن همراه

دوره 8، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 1-20

10.34785/J018.2022.307

سید نجم الدین موسوی؛ ایوب شیخی زاده؛ ًصابر تقی پور


شناسایی و اولویت‌بندی عوامل تاثیرگذار بر برندملی ایران با رویکرد رفتار شناختی مصرف‌کننده

دوره 5، شماره 2، بهمن 1397، صفحه 83-110

حامد بزرگ خو؛ مسعود کیماسی؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ محمدصالح ترکستانی