کلیدواژه‌ها = برند
تعداد مقالات: 5
1. شناسایی عوامل موثر بر شکل‌گیری برندهای گورستانی بر پایه ادراک مصرف‌کننده (موردمطالعه گروه شرکت های نوشیدنی صنعت مواد غذایی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1400

سید نجم الدین موسوی؛ یوسف زرنگاریان؛ معصومه مومنی مفرد؛ صابر تقی پور


2. نوع شناسی نفرت از برند در استفاده‌کنندگان تلفن همراه

دوره 8، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 2-2

سید نجم الدین موسوی؛ ایوب شیخی زاده؛ ًصابر تقی پور


3. اولویت بندی عوامل تبیین کننده ارتقاء شخصیت برند با روش دلفی فازی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 134-148

سعید میر؛ علی رشیدپور


4. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل تاثیرگذار بر برندملی ایران با رویکرد رفتار شناختی مصرف‌کننده

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 83-110

حامد بزرگ خو؛ مسعود کیماسی؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ محمدصالح ترکستانی