کلیدواژه‌ها = نفرت از برند
نقش میانجی نفرت از برند در تأثیر تجربه منفی مشتری بر مقابله با برند و اجتناب از برند

دوره 10، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-25

10.34785/J018.2022.013

مجید فانی؛ سیده معصومه غمخواری؛ نسرین رسولی؛ محمدامین ترابی


نوع شناسی نفرت از برند در استفاده‌کنندگان تلفن همراه

دوره 8، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 1-20

10.34785/J018.2022.307

سید نجم الدین موسوی؛ ایوب شیخی زاده؛ ًصابر تقی پور