کلیدواژه‌ها = فراترکیب
تعداد مقالات: 3
1. مدل تجربه آنلاین مشتری در دوره کوید19

دوره 8، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 84-106

10.34785/J018.2022.292

فائزه محمدی؛ سینا نعمتی زاده؛ سید عباس حیدری؛ حسین صفرزاده


2. طراحی مدل بازی‌وارسازی (گیمیفیکیشن) به منظور مدیریت تجربه مشتریان نسل وای

دوره 8، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 48-73

10.34785/J018.2021.178

فرناز بدیعی؛ هرمز مهرانی؛ حسین دیده خانی؛ روح اله سمیعی


3. شناسایی و استخراج عوامل مؤثر بر رفتار خرید سبز مصرف کنندگان با استفاده از روش فراترکیب

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 48-73

10.34785/J018.2020.442

مهرى جاویدى؛ لطف الله فروزنده دهکردی؛ میرزا حسن حسینی؛ محمد مهدی پرهیزگار