نویسنده = ���������� ������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی و دسته بندی عوامل موثر برسردرگمی مشتری در خدمات بیمه عمر پژوهشی مبتنی بر تحلیل مضمون

دوره 8، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 280-306

10.34785/J018.2022.673

معصومه خلیل زاده طلاتپه؛ وحید ناصحی فر؛ تحفه قبادی؛ علی اصغری صارم