نویسنده = سید نجم الدین موسوی
نوع شناسی نفرت از برند در استفاده‌کنندگان تلفن همراه

دوره 8، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 1-20

10.34785/J018.2022.307

سید نجم الدین موسوی؛ ایوب شیخی زاده؛ ًصابر تقی پور


ارتقاء رقابت پذیری شرکت های دارویی؛ تبیین راهکارها به‌ منظور افزایش سهم از بازار مصرفی دارو

دوره 8، شماره 3، آبان 1400، صفحه 57-78

10.34785/J018.2021.852

سید نجم الدین موسوی؛ امیر غفوریان شاگردی؛ علی شریعت نژاد