ارائه مدل عوامل موثر برصادرات فرش دستباف از دیدگاه قابلیت‌های پویا و قابلیت‏‌های بازاریابی با تاکید بر نگرش مشتریان هدف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، واحد بین المللی خرمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر، ایران

2 گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

10.34785/J018.2023.001

چکیده

اهمیت توجه به رونق کالاهای استراتژیک نظیر فرش دستباف در جهت کسب مزیت‏های رقابتی برای این محصول مهم، بسیار بالا است، اما پژوهش‏های موثر در این زمینه کم انجام شده است. بنابراین، هدف این تحقیق "طراحی مدل عوامل موثر برصادرات فرش دستباف از دیدگاه قابلیت‏های پویا و قابلیت‏های بازاریابی با تاکید بر نگرش مشتریان هدف است. این پژوهش کاربردی، کیفی کمی (آمیخته) ، تک مقطعی و میدانی بوده و با روش داده بنیاد با رویکرد اشتراوس و کوربین تحلیل شده‏ است. به منظور گردآوری داده‏ها درگام نخست (مطالعات کیفی ISM)، استقرایی و در گام دوم (مطالعات کمّی SEM،) استفاده شد. جامعه آماری تحقیق خبرگان صنعت فرش دستباف در کشور بوده‏اند. یافته‌های این مطالعه نشان داد مدل عوامل موثر بر صادرات فرش دستباف از دیدگاه قابلیت‏های پویا و قابلیت‏های بازاریابی شامل عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی، کیفیت محصول، قابلیت بازاریابی، به روز بودن دانش در حوزه‏ی فعالیت، حمایت قانونی، امنیت شغلی، و ارتباطات بازاریابی است و متغیرهای امنیت شغلی و دانش به روز، از مهم‏ترین عوامل در این زمینه هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a model of effective factors on the export of handmade carpets from the perspective of dynamic capabilities and marketing capabilities with emphasis on the attitude of target customers

نویسندگان [English]

  • Amir Reza Adineh Far 1
  • Edris Mahmoodi 2
  • Ali Mehrabi 3
1 Department of Business Management, Khorramshahr International Branch, Islamic Azad University, Khorramshahr, Iran
2 Management Department, Faculty of Economic and Social Sciences,,Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
3 Department of Management, Shahid Chamran university of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The importance of paying attention to the prosperity of strategic products such as hand-woven carpets in order to gain competitive advantages for this important product is very high, but effective researches in this field have not been done. Therefore, the aim of this research is to "design a model of factors affecting the export of handmade carpets from the perspective of dynamic capabilities and marketing capabilities with an emphasis on the attitude of target customers. The foundation has been analyzed with the Strauss and Corbin approach. In order to collect data in the first step (ISM qualitative studies), inductive and in the second step (SEM quantitative studies) were used. The statistical population is the structural-interpretive method of experts. The findings showed that the model of factors affecting the handmade carpets export of includes economic factors, political factors, product quality, marketing capability, up-to-date knowledge in the field of activity, legal protection, job security, and Communication is marketing and the variables of job security and up-to-date knowledge are among the most important factors in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Export of Handmade Carpets
  • Dynamic Capabilities
  • Marketing capabilities
منابع
امیری‌سردری، زهره؛ یعقوبی، نورمحمد و تباوار، علی اصغر (1401). تاثیر بازاریابی محتوایی بر تقاضای فرش دستباف ایرانی با استفاده از تکنیک تحلیل داده‌بنیاد. مطالعات رفتار مصرف‌کننده، 9(1)، 158-181.
آریایی‌نژاد، نرگس و نامجو، عباس (1394). نقش آمیخته ‌بازاریابی فرش دستباف در جذب گردشگر خارجی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علم و فرهنگ تهران، دانشکده علوم گردشگری.
باشکوه، محمد و حق‌وردی‌زاده‌دهلیق، ابوالفضل (1400). نگاهی به ساختار بازار جهانی فرش و برخی اشارات سیاست‌گذاری. بررسی‌های بازرگانی، 19(111)، 1-26.
بلوچی، حسین و نعمت‌الهی، مجید (1400). بررسی نقش هوش فرهنگی فروشندگان فرش دستبافت در توسعه گردشگری با تعدیل‌گری پشیمانی خرید و رویکرد قیمت‌گذاری منصفانه. مطالعات رفتار مصرف‌کننده، 8(1)، 105-132.
تازیکه، مهیا و طالبی، کامبیز (1398). واکاوی نقش قابلیت‌های بازاریابی اینترنتی بر رشد بازار بین‌المللی: با تاکید بر نقش میانجی جهت‌گیری استراتژیک بین‌المللی در شرکت‌های صادرکننده فرش. چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت کسب‌وکار و بازرگانی، تهران.
حاجی‌پور، بهمن و مؤمنی، مصطفی (1388). بازشناسی رویکرد منبع‌محور نسبت به منابع سازمان و مزیت رقابتی پایدار (مورد مطالعه: شرکت تولیدی ساران). اندیشه مدیریت راهبردی (اندیشه مدیریت)، 3(1)، 77-102.
حشمتی‌رضوی، فضل الله (1392). پیشینه، سیر تکوینی و ارزیابی کتاب رویای بهشت، هنر قالی‌بافی ایران. کتاب ماه هنر، 186، 30 - 35.
دهقان‌باغی، سپیده،؛ دولتی، لیلا؛ حنیفه‌زاده، سولماز و زاهدی، میترا (1398). ارائه مدل بازار صادرات با مشخصه‌های جامعه ایرانی. کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار، تهران.
رحیم‌پور، شهدخت (1396). جایگاه روش‌های بازاریابی نوین در عرضه فرش دستباف. کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین در مدیریت و حسابداری، اصفهان.
رحیم‌پور، شهدخت؛ قدرتیان‌کاشان، سیدعبدالجابر و چیت‌سازیان، امیرحسین (1398). آسیب‌شناسی عوامل موثر بر حفظ و افزایش نیروی انسانی بافت فرش دستباف مطالعه موردی شهرستان شیراز. گلجام، ۱۵ (۳۵)، ۷۱-۹۶.
رسولی‌نژاد، احسان و کاظم‌نیا، ترانه (1398). راهبردهای توسعه صادرات کالای ایرانی به بازار فدراسیون روسیه: مطالعه موردی فرآورده‌های لبنی. سیاست‌های راهبردی و کلان، 6، 844-863.
زارع، محمد (1399). ارائه الگوی توسعه صادرات فرش ایران در دوره پسابرجام. رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری، 4(14)، 135-161.
شاه‌آبادی، ابوالفضل و مقیمی، فائزه (1397). تأثیر بازاریابی بین‌الملل بر عملکرد صادرات فرش ایران. بررسی‌های بازرگانی، 16(90-91)، 40-56.
عدالتی، حسین (1395). ارائه الگوی مفهومی از آمیخته کالایی فرش دستباف ایران برای سنجش تغییرات تقاضا در بازارها. بررسی‌های بازرگانی، 14(79)، 15-36.
فیض‌آبادی، محمود؛ میرحسینی، سید مجتبی و انصاری، مجتبی (1394). هندسه مشترک در باغ و فرش ایرانی. نگارینه هنر اسلامی، 2(5)، 27-38.
کردوانی، هانیه و احمدی، علی اکبر (1397). تاثیر ضمانت‌نامه و خدمات پس از فروش بر توسعه صادرات فرش استان مرکزی. دومین کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین در مدیریت و حقوق، کازرون.
گلی، فاطمه، و یزدانی، ناصر (1396). نقد و بررسی صادرات فرش دستباف (مطالعه موردی شرکت فرشکده). دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و حسابداری، تهران.
محمدی، فروغ؛ کلاته‌سیفری، معصومه؛ رضوی، سید محمد حسین و فارسیجانی، حسن (1400). شناسایی و سطح‌بندی قابلیت‌های عملکرد صادراتی با رویکرد کلاس جهانی با تاکید بر راهبردهای صادرات تولیدات ورزشی. مدیریت و توسعه ورزش، 10(3)، 164-188.
مسعودی، زهرا؛ هاشمی، سیدامیررضا و ملک‌اخلاق، اسماعیل (1398). بررسی تاثیر نوآوری استراتژیک و بازاریابی اینترنتی بر مزیت رقابتی صادرات فرش ایران. چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه‌ای و جهانی، تهران.
نوروزی، حسین؛ عبداله‌پور، سجاد؛ گنجعلی‌وند، سمیه و معصومی، سیده غزل (1397). تأثیر بازارگرایی صادرات بر افزایش صادرات در صنعت خشکبار. مدیریت کسب‌وکارهای بین‌المللی، 1(3), 103-123.
ورمزیاری، حجت؛ رازانی، بهروز و مرادی، مصطفی (1397). واکاوی چالش‌ها و راهکارهای توسعه هنر صنعت فرش دستباف روستایی ایران؛ دستاوردهایی برای سیاست‌گذاری. نظریه علمی گلجام، 14(33)، 83-103.
References
Alam, M. (2022). Economic Effects of Covid-19 on the Indian Carpet Industry. TEXTILE, 20(3), 331-341.‏
Amiri Sardai, Z., Yaghoubi, N. M., & Tabavar, A. A. (2022). The effect of content marketing on Iranian handmade carpets demand’s with using the Data-grounded technique. Consumer Behavior Studies Journal, 9(1), 158-181. (In Persian)
Ariyanejad, N., & Namjoo, A. (2014). The combined role of handwoven carpet marketing in attracting foreign tourists. Master thesis of Tehran University of Science and Culture, Faculty of Tourism Sciences. (In Persian)
Balouchi, H., & Nematolahi, M. (2021). Investigating the Role of Cultural Intelligence of Handmade Carpet Sellers in Tourism Development with Purchasing Regime and Fair Pricing Approach. Consumer Behavior Studies Journal, 8(1), 105-132. (In Persian)
Bashokouh, M., & Haghverdizadehdehligh, A. (2022). The Structure of Global Carpet Market & Some Policy Implication Points. Commercial Surveys, 19(111), 1-26. (In Persian)
Bogers, M., Chesbrough, H., Heaton, S., & Teece, D. J. (2019). Strategic management of open innovation: A dynamic capabilities perspective. California Management Review, 62(1), 77-94.
Chinho, C., & Tsai, H. L. (2012). Achieving a firm’s competitive advantage through dynamic capability. Baltic Journal of Management. 14, 33-51.
Dehghan Baghi, S., Dowlati, L., Hanifezadeh, S., & Zahedi, M. (2018). Presenting the export market model with characteristics of Iranian society, National Conference on Future Studies, Management and Sustainable Development, Tehran. (In Persian)
Edalati, R. (2015). Presenting a conceptual model of Iran's handmade carpet product mix to measure demand changes in the markets. Business reviews, 14(79), 15-36. (In Persian)
Feizabadi, M., Mirhosseini, S. M., & Ansari, M. (2015). common geometry between persian gardenand carpet. Negarineh Islamic Art, 2(5), 27-38. (In Persian)
Goli, F., & Yazdani, N., (2016). Criticism of handwoven carpet exports (Case Study of Farshkadeh Company). the second international conference on management and accounting, Tehran. (In Persian)
Hajipour, B., & Momeni, M. (2009). Recognizing Resource-Based Approach to Organizational Resources and Constant Competitive Advantage (Case Study: Saran Manufacturing Co.). Strategic Management Thought, 3(1), 77-102. (In Persian)
Helfat, C. E., & Peteraf, M. A. (2003). The dynamic resource‐based view: Capability lifecycles. Strategic management journal, 24(10), 997-1010.
Heshmati Razavi, F. (2012). Background, development course and evaluation of the book Behesht Dream, the art of carpet weaving in Iran. The Monthly Book of Mahnamee Ketab, 186, 30-35. (In Persian)
Hong, J., Zhang, Y., & Ding, M. (2018). Sustainable supply chain management practices, supply chain dynamic capabilities, and enterprise performance. Journal of cleaner production, 172, 3508-3519.
Imran, M., Aziz, A., Hamid, S. N. B. A., Shabbir, M., Salman, R., & Jian, Z. (2018). Retracted: The mediating role of total quality management between entrepreneurial orientation and SMEs export performance. Management Science Letters, 8(6), 519-532.
Islam, R. T. (2021). A Comparative Analysis of Export from handicraft and Handloom Sector of Jammu and Kashmir. Eurasian Journal of Research, Development and Innovation, 1(1), 9-16.‏
Katsikis, I. N. (2017). Market demand, eco-products and entrepreneurship in the'natural cosmetics sector'in Greece. Entrepreneurship, Innovation and Sustainability, 238-251.
Kordavani, H., & Ahmadi, A. A. (2017). The effect of warranty and after-sales services on the development of carpet exports in the central province, the second national conference on modern researches in management and law, Kazerun. (In Persian)
Kurtmollaiev, S. (2020). Dynamic capabilities and where to find them. Journal of Management Inquiry, 29(1), 3-16.‏
Lin, Y., & Wu, L. Y. (2014). Exploring the role of dynamic capabilities in firm performance under the resource-based view framework. Journal of business research, 67(3), 407-413.
Magistretti, S., Ardito, L., & Messeni Petruzzelli, A. (2021). Framing the microfoundations of design thinking as a dynamic capability for innovation: Reconciling theory and practice. Journal of Product Innovation Management, 38(6), 645-667.
Masoudi, Z., Hashemi, S., & Malek Akhlaq, I. (2018). Investigating the impact of strategic innovation and Internet marketing on the competitive advantage of Iran's carpet exports, the fourth national conference on management, accounting and economics with an emphasis on regional and global marketing, Tehran. (In Persian)
Mikalef, P., Boura, M., Lekakos, G., & Krogstie, J. (2019). Big data analytics capabilities and innovation: the mediating role of dynamic capabilities and moderating effect of the environment. British Journal of Management, 30(2), 272-298.
Mohammadi, F., Kalateh seifari, M., razavi, S. M. H., & farsijani, H. (2021). Identify and classify export performance capabilities with a world-class approach with emphasis on sports export strategies. Sport Management and Development, 10(3), 164-188. (In Persian)
Moray, J., Fu, A., Brill, K., & Mayoral, M. S. (2007). Viewing television while eating impairs the ability to accurately estimate total amount of food consumed. Bariatric Nursing and Surgical Patient Care, 2(1), 71-76.
Mu, J., Bao, Y., Sekhon, T., Qi, J., & Love, E. (2018). Outside-in marketing capability and firm performance. Industrial Marketing Management, 75, 37-54.‏
Mu, J., Thomas, E., Peng, G., & Di Benedetto, A. (2017). Strategic orientation and new product development performance: The role of networking capability and networking ability. Industrial Marketing Management, 64, 187-201.‏
Narasimhan, R., Swink, M., & Kim, S. W. (2006). Disentangling leanness and agility: an empirical investigation. Journal of operations management, 24(5), 440-457.
Navarro-García, A., Arenas-Gaitán, J., & Rondán-Cataluña, F. J. (2014). External environment and the moderating role of export market orientation. Journal of Business Research, 67(5), 740-745.
Norouzi, H., Abdollahpour, S., Ganjali Vand, S., Masoomi, S. (2019). The effects of export market orientation on export growth with emphasis on the mediating variable marketing effectiveness (case study: dry goods export companies). Journal of International Business Administration, 1(3), 103-123. (In Persian)
Osisioma, H., Nzewi, H., & Mgbemena, I. (2016). Dynamic capabilities and performance of selected commercial banks in Awka, Anambra State, Nigeria. European Journal of Business and social sciences, 4(10).
Panizzon, M., Milan, G. S., Dorion, E. C. H., & Coallier, F. (2020). The main determinants of new product development ability for international markets: An empirical study on Brazilian manufacturing export companies. Journal of Engineering and Technology Management, 57, 101569.
Pinna, C., Galati, F., Rossi, M., Saidy, C., Harik, R., & Terzi, S. (2018). Effect of product lifecycle management on new product development performances: Evidence from the food industry. Computers in Industry, 100, 184-195.‏
Rahimpour S, ghodratiyan A, & chitsazyan A. (2019). Pathology of Factors Affecting the Conservation and Increasing Manpower of Handmade Carpets (Case study of Shiraz). goljaam, 15(35), 71-96. (In Persian)
Rahimpour, S. (2017). The position of new marketing methods in the supply of handwoven carpets, National Conference on New Researches in Management and Accounting, Isfahan. (In Persian)
Rasoulinezhad, E., & Kazemnia, T. (2019). Export Expansion Strategies of Iranian Commodities to Russian Market: Case of Diary Products. Quarterly Journal of the Macro and Strategic Policies, 6, 844-863. (In Persian)
Schreyögg, G., & Kliesch‐Eberl, M. (2007). How dynamic can organizational capabilities be? Towards a dual‐process model of capability dynamization. Strategic management journal, 28(9), 913-933.
Shahabadi, A., & Moghimi, F. (2018). The Impact of International Marketing on Iran’s carpet exports. Commercial Surveys, 16(90), 40-56. (In Persian)
Takahashi, A. R. W., Bulgacov, S., Semprebon, E., & Giacomini, M. M. (2017). Dynamic capabilities, marketing capability and organizational performance. BBR. Brazilian Business Review, 14, 466-478.
Tazikeh, M., & Talebi, K. (2018). Investigating the role of internet marketing capabilities on international market growth: emphasizing the mediating role of international strategic orientation in carpet exporting companies. The fourth national conference on business and commercial management, Tehran. (In Persian)
Teece, D. J. (2007). Explicating dynamic capabilities: the nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance. Strategic management journal, 28(13), 1319-1350.‏
Teece, D. J., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic management. Strategic management journal, 18(7), 509-533.‏
Yang, Z., Jiang, Y., & Xie, E. (2019). Buyer-supplier relational strength and buying firm's marketing capability: An outside-in perspective. Industrial Marketing Management, 82, 27-37.
Zare, M. (2019). Developing the model of Iran's carpet exports in the post-JCPOA period. Scientific Journal of New Research Approaches in Management and Accounting, 4(14), 135-161. (In Persian)
Zhang, J., & Zhu, M. (2018). When can B2B firms improve product innovation capability (PIC) through customer participation (CP)? The moderating role of inter-organizational relationships? Journal of Business & Industrial Marketing.