مدل سازی تاثیر شیوع ویروس کرونا بر پذیرش و توسعۀ بانکداری دیجیتال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت صنعتی گرایش مالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

3 گروه مدیریت صنعتی ، دانشکده مدیریت، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

4 استادیارگروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

تاثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی، قطعا عمیق، طولانی مدت و چه بسا برای برخی از کشورهای آسیب‌پذیر، ناگوارتر خواهد بود. همه گیری این ویروس، یکی از بزرگ‌ترین شوک‌ها در نسل حاضر است. چراکه فعالیت‌های اقتصادی روزانۀ بسیاری از ملت‌ها را در مقیاسی بی‌سابقه و با وسعتی در حدود ۲۱۰ کشور تغییر داه است. اگرچه شیوع ویروس کرونا، اوضاع ناخوشایندی را برای مردم جهان به وجود آورده، اما در برخی مواقع توانسته تهدیدات را به فرصت تبدیل نماید. توسعۀ برخی از خدمات از جمله خدمات غیر حضوری و دیجیتال، در کشور با وجود برنامه ریزی های متعدد و گسترده، پیشرفت قابل توجهی نداشته اما شیوع این ویروس موجب تسریع در روند اجرایی و همچنین پذیرش این طرح ها از سوی مردم شده است. در این تحقیق تاثیر شیوع ویروس کرونا به عنوان یک عنصر مداخله گر در پذیرش بانکداری دیجیتال مورد مطالعه قرار گرفته است. با مطالعۀ مبانی نظری و مصاحبه با خبرگـان، عوامل موثر بر پذیرش و توسعه بانکداری دیجیتال در ایران شناسایی و با شناسایی آثار شیوع کرونا در پذیرش خدمات غیرحضوری، مدل تحقیق با استفاده از پویایی شناسی سیستم ها، شبیه سازی شد. نتایج شبیه سازی نشان داد که با اجرای سیاست کاهش تعداد شعب، سیاست های تشویقی بانک و افزایش بودجه بانک در بخش فناوری اطلاعات، میزان پذیرش و استفاده از فناوری های دیجیتالی توسط مشتریان ، افزایش خواهد یافت و شیوع ویروس کرونا از طریق افزایش نرخ پذیرش به عنوان یک عامل مثبت در پذیرش و توسعه بانکداری دیجیتال عمل می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling the Impact of Corona Outbreak on Acceptance and Development of Digital Banking

نویسندگان [English]

  • Vahid Shahabi 1
  • adel azar 2
  • farshad faeezi 3
  • mir feiz fallah shams 4
1 Department of Industrial Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Industrial Management, School of Management & Economics, University of Tarbiat Modares, Tehran, Iran
3 Department of industrial Management, Faculty of Management, Islamic
4 Associate Professor, Department of Business Administration, central tehran Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

The impact of the coronavirus outbreak on the global economy will certainly be profound, long-term, and even worse for some vulnerable countries. Corona virus epidemic is one of the biggest shocks in the current generation. If the Shiite coronavirus created an unpleasant situation for the people of the world, but in some cases it was able to turn your threats into using it. In addition, some services provided, including offline and digital services, are possible in the country, despite efforts for multiple and extensive planning, but if this type of virus accelerates the implementation and acceptance process, this plan will be implemented by other people. In this study, the effect of coronavirus outbreak as an interfering element in the acceptance of digital banking has been studied. With the theoretical foundations and interview with Bank Bank News, the effect of the impact on the acceptance and development of digital banking in Iran was identified and considering the prevalence of corona in accepting offline services, a research model was formed using advanced medical systems. The simulation results showed that by implementing the policy context of reducing the number of branches, incentive medicine of the bank and increasing the bank budget in the information sector, the rate of acceptance and use of digital technologies using banking may increase significantly. slow. The spread of corona virus acts as a positive effect on the acceptance and development of digital budget by increasing the acceptance rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corona Virus
  • Digital Banking
  • Systems Dynamics
الله دادی، مهدی و تاج‌زاده‌نمین، ابوالفضل (اردشیر)؛ ایراندوست، منصور و سلطان‌پناه، هیرش. (1397). طراحی اکو سیستم بازاریابی کارآفرینانه دیجیتال برای خرده‌فروشی های اینترنتی ایران. مطالعات رفتار مصرف‌کننده، 5 (2)‎، 154-135.
موسوی‌جد، محمد؛ اسدی، سعید و پوران‌شیروانی، سیدا. (1393). بررسی میزان اثر ویژگی‌های سنتی و مجازی بر اعتماد مشتریان به بانکداری الکترونیکی (به تفکیک مشتریان سنتی و مجازی در بانک ملی ایران). مطالعات رفتار مصرف‌کننده، 2 (2)، 75-87.