بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید اخلاقی مصرف کنندگان محصولات سبز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران

2 دکترای مدیریت بازرگانی، مدیریت بازاریابی، گروه مدیریت، موسه آموزش عالی عطار، مشهد، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی-بازاریابی، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران

چکیده

امروزه شرکت‌ها و بازاریابان بر درک رفتار مشتری تمرکز کرده‌‌اند، چراکه توجه به ارزش‌های اخلاقی مشتریان می‌تواند وفاداری مشتریان را تبیین نماید و این مهم می‌تواند نقش حیاتی در موفقیت تمامی فعالیت‌های بازاریابی شرکت‌ها ایفا کند. هدف از این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر تصمیم‌گیری خرید اخلاقی محصولات سبز می‌باشد. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت به صورت توصیفی-همبستگی می‏باشد. جامعه آماری این پژوهش تمامی مصرف‌کنندگان محصولات پوستی سبز در شهر مشهد می‌باشند که تعداد آن‌ها نامحدود است و با استفاده از جدول مورگان و شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای دومرحله‌ای تعداد نمونه آماری 384 نفر انتخاب شدند. داده‌های موردنیاز پژوهش با استفاده از پرسشنامه استاندارد جمع‌آوری شده که جهت سنجش روایی از روایی صوری نظر اساتید و جهت سنجش پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش روش مدل‌یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم‌افزار Smart PLS استفاده شده است. نتایج حاصل حاکی از این است که آگاهی اخلاقی مصرف‌کنندگان بر نیت خرید محصولات پوستی سبز تاثیر مثبت و معناداری می‌گذارد و نیت خرید محصولات پوستی سبز نیز بر رفتار خرید این محصولات تاثیر مثبت و معناداری می‌گذارد. همچنین نتایج حاصل بیانگر این بود که ویژگی‌های شخصیتی مصرف‌کنندگان که شامل ابعاد (آگاهی اخلاقی، مقاومت خرید، بدبینی، رشد اخلاقی و عقلانیت اقتصادی) و عوامل محیطی که شامل ابعاد (محیط فیزیکی، شرایط خرید، وضعیت فعلی و محیط اجتماعی) می‌باشند، می‌توانند ارتباط بین نیت خرید و رفتار خرید محصولات پوستی سبز را تعدیل کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Factors Affecting the Ethical Buying Behavior of Green Product Consumers

نویسندگان [English]

  • Amir Ghafourian 1
  • omid behboodi 2
  • Masoomeh Arabshahi 1
  • samaneh khani sahraei 3
1 Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, Imamreza International University, Mashhad, Iran.
2 Faculty of Management and Accounting, Imam Reza International University, Mashhad, Iran
3 Master of Business Marketing Management, Imam Reza International University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Nowadays, companies and marketers are focused on understanding customer behavior, because paying attention to customer ethical values can explain customer loyalty and this can play a vital role in the success of all corporate marketing activities. The purpose of this study is to investigate the factors influencing the ethical purchase decision of green products. The research is applied in terms of purpose and descriptive-correlative in nature. The statistical population of this research is all consumers of green leather products in Mashhad with an unlimited number of 384 individuals selected using Morgan table and two-stage cluster sampling method. The required data were collected using a standard questionnaire which was used for face validity and Cronbach's alpha for reliability. Structural equation modeling using Smart PLS software was used to analyze the data. The results show that consumers' ethical awareness has a positive and significant impact on the purchase intention of green leather products and the intention to purchase green leather products has a positive and significant effect on their purchase behavior. The results also indicated that consumer personality traits including dimensions (ethical awareness, purchasing resistance, cynicism, ethical growth and economic rationality) and environmental factors including dimensions (physical environment, purchase conditions, current situation and social environment) can be Moderate the relationship between purchase intentions and purchase behavior of green leather products.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Purchase decision making
  • ethical buying
  • green leather products

ابریشمی، سارا (1395). استفاده از نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده برای تعیین میزان تاثیر آن بر قصد خرید محصولات سبز مراقبت از پوست- با تعدیل‌گری دو عامل قیمت و کشور مبدا، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرکانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور.

احمدی، صلاح؛ نظری، محسن و عفیفی، مسعود (1397). تاثیر ارائه تفکیکی قیمت محصول در مقایسه با ارائه کلی قیمت آن بر رفتار خریدار (مطالعه موردی فرودگاه مهرآباد). مطالعات رفتار مصرف کننده، 5(2)، 21-37.

 
احمدی‌پور، سیدمجتبی و درزیان‌عزیزی، عبدالهادی (1396). تاثیر متغیرهای جمعیت‌شناختی بر سبک‌های تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان جوان درخصوص خرید گوشی تلفن همراه (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز)، دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و حسابداری و حسابرسی پویا، تهران.
اصلی، رقیه و اردستانی، عباس (1395). اندازه‌گیری تاثیر ابزارهای بازاریابی سبز بر رفتار خرید مصرف‌کنندگان (مطالعه موردی: غرب شهر تهران). فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری، 2 ( 2)، 13-1.
بخشنده، قاسم و کاظمی، علی (1396). فراتحلیل عوامل موثر بر قصد خرید محصولات سبز (مورد مطالعه: پژوهش‌های انجام‌گرفته در ایران). مدیریت برند، 4 (2)، 200-173.
حبیبی، محمدامین (1394). بررسی رابطه بین نگرش بیمه‌گذاران نسبت به ریسک بر قصد خرید بیمه الکترونیک، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی، گرایش بیمه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، ایران.
حکم‌آبادی، حامد (1394). بررسی رابطه‌ هنجارهای اجتماعی، فعالیت‌های بازاریابی و عوامل فردی تاثیرگذار بر رفتار خرید محصولات سبز (مطالعه موردی: مصرف‌کنندگان محصولات کشاورزی ارگانیک در شهر مشهد)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی (MA دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
حلاجان، هادی (1395). بررسی تأثیر نگرش و ارزیابی مصرف‌کننده از هدایای تبلیغاتی بر قصد خرید محصولات (مطالعه‌ محصولات شرکت محسن)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، ایران.
ذهبی‌مشهدی، الهه (1396). بررسی تاثیر نگرانی‌های زیست‌محیطی و نگرش زیست‌محیطی بر رفتار خرید سبز با توجه به نقش تعدیل‌گری جنسیت مصرف‌کننده (مطالعه موردی: محصولات پوستی سبز در شهر مشهد)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، ایران.
رشیدی، جواد (1396). بررسی رابطه بین اخلاق شغلی کسبه اطراف حرم مطهر امام رضا (ع) با میزان اعتماد زائران به آن‌ها، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، ایران.
شکوری، علیرضا (1395). بررسی رابطه بین ارزش‌های فرهنگی با ارزش‌های مصرفی خریداران برندهای داخلی (مطالعه‌‌ای بر برند پوشاک داخلی در شهر مشهد)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، ایران.
عبادعسکری، ملیحه؛ حق‌طلب، حامد و دانایی، حسن (۱۳۹۲). بررسی تاثیر محصول سبز بر فرآیند تصمیم‌گیری خرید مصرف‌کنندگان (مطالعه موردی: مصرف‌کنندگان ظروف یک‌بار مصرف کاغذی شهرستان تربت جام)، دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین، گرگان، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی حکیم جرجانی، ایران.

عباسی، عباس؛ یدالهی، شهربانو و بیگی، جمال (1397). بررسی قصد مصرف‌کننده برای خرید محصولات سبز با استفاده از نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده، نگرانی‌های زیست‌محیطی و دانش زیست‌محیطی. تحقیقات بازاریابی نوین، 8 (4)، 111-130.

محمدیان، محمود و بخشده، قاسم (1393). بررسی عوامل موثر بر نگرش و قصد خرید سبز مصرف‌کنندگان، فصلنامه علمیپژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 23 (75)، 39-68.
مژده، محمدجواد (1395). بررسی رابطه رفتار اخلاقی کارکنان بر وفاداری مشتریان با توجه به نقش میانجی‌گری اعتماد و تعهد مشتریان (مطالعه‌ای بر مشتریان بانک قرض‌الحسنه مهر ایران شعب شهر مشهد)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت بازرگانی، گرایش تحول، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور، ایران.
هاشم‌زاده، سیدعلی‌اصغر (1390). مصرف اخلاقی: پیشینه، مبانی و مسائل، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم، ایران.
 
Refrences
Abbasi, A., Yadollahi. S., & Beygi, J. (2018). Investigating Consumers' Intention to Purchase Green Products: using the Theory of Planned Behavior with Environmental Concern and Knowledge. Journal of new marketing research, 8(4), 111-130. (in Persian)
Rashid, N. R. N. A., Jusoff, K., & Kassim, K. M. (2009). Eco-labeling perspectives amongst Malaysian consumers. Canadian Social Science5(2), 1-10.‏
Abrishami, S. (2015). Using the theory of planned behavior to determine its effect on the intention to purchase green skin care products - By moderating the two factors of price and country of origin, master's thesis, Department of Marketing, Islamic Azad University Neishabour Unit. (in Persian)
Aertsens J., Huylenbroeck G., & Verbeke, W. (2011). Organic food as an emerging market: personal determinants of consumption, supply governance and retail strategies (pp. 1-219). Ghent University.

Ahmadi, S., Nazari, M., & Afifi, M. (2018). Effect of providing price partition in comparison to offering total price on consumer buying behavior (a case study of mehrabad airport). Consumer behaviour stadies journal, 5(2), 21-37. (in Persian)

AhmadiPour, S. M., & Darzian Azizi, A. (2017). The effect of demographic variables on the decision-making styles of young consumers regarding the purchase of mobile phones (Case study: Students at Islamic Azad University, Ahwaz), Second International Conference on Management and Audit and Accounting, Tehran. (in Persian)
Al Mamun, A., Mohamad, M. R., Yaacob, M. R. B., & Mohiuddin, M. (2018). Intention and behavior towards green consumption among low-income households. Journal of environmental management227, 73-86.‏
Anić, I. D., Rajh, S. P., & Rajh, E. (2014). Antecedents of food-related consumer decision-making styles. British food Journal.‏116(3), 431-450.
Asli, R., & Ardestani, A. (2016). Measurement of the Effect of Green Marketing Tools on Consumer Purchasing Behavior (Case Study: West of Tehran). Journal of Management Studies and Accounting, 2(2), 1-13. (in Persian)

Bachleda, C., Fakhar, A., & Hlimi, L. (2012). Sunscreen purchase intention amongst young Moroccan adults. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences2(5), 132.‏

Bakhshandeh, Gh., & Kazemi, A (2018). Meta-analysis of the factors affecting green products purchase intention (Case study: Researches conducted in Iran). Journal of 'Brand Management', 2(10), 173-200. (in Persian)

Crosno, J. L., Freling, T. H., & Skinner, S. J. (2009). Does brand social power mean market might? Exploring the influence of brand social power on brand evaluations. Psychology & marketing26(2), 91-121.‏
Dagher, G. K., Kassar, A. N., & Itani, O. (2015). The impact of environment concern and attitude on green purchasing behavior.‏ Gender as The Moderator, Contemporary Management Research, 11(2), 179-206.
De Mooij, M. (2019). Consumer behavior and culture: Consequences for global marketing and advertising. Sage.‏
Deng, X. (2015). Understanding Chinese consumers’ ethical purchasing decision-making process: A combination of qualitative and quantitative study. Geoforum67, 204-213.‏
Dowd, K., & Burke, K. J. (2013). The influence of ethical values and food choice motivations on intentions to purchase sustainably sourced foods. Appetite69, 137-144.‏
Ebad-e-Askari, M., Hagh-Ta'alib, H., & Danaei, H. (2013). Investigating the Effect of Green Product on Consumers' Purchasing Decision Process (Case Study of Consumers of Paper Boxes in Torbat Jam), Second National Conference on Modern Management, Gorgan, Hakim Jarjani Higher Education Institution. (in Persian)
Joshi, Y., & Rahman, Z. (2015). Factors affecting green purchase behaviour and future research directions. International Strategic management review3(1-2), 128-143.‏
Habibi, M. (2015). Investigating the Relationship between Insurers' Attitude toward Risk on the Purpose of Buying Electronic Insurance, MSc in Business Management, Insurance Tendency, Islamic Azad University, Neyshabour Branch, Iran. (in Persian)
Halajan, H. (2016). Investigating the Impact of Consumer Attitude and Evaluation of Promotional Gifts on Product Purchase Intention (Case Study of Mohsen Company), Master of Science Degree in Business Management, Islamic Azad University, Neyshabour Branch, Iran.
Hashemzadeh, SA. (2011). Ethical Consumption: Backgrounds, Principles and Issues, Masters Thesis, Faculty of Theology and Islamic Studies, University of Qom. (in Persian)
Henseler, J., & Sarstedt, M. (2013). Goodness-of-fit indices for partial least squares path modeling. Computational statistics28(2), 565-580.‏
Hokmabadi, H. (2015). The Study of the Relationship between Social Norms, Marketing Activities and Individual Factors Influencing the Purchase of Green Goods (Case Study: Consumers of Organic Agricultural Products in Mashhad), Master's Degree in Executive Management (MA) Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran. (in Persian)
Karatu, V. M. H., & Nik Mat, N. K. (2015). Determinants of green purchase intention in Nigeria: The mediating role of green perceived value.‏ 5(2), 291-302.
Mohammadian, M., & Bakhshehadeh, Gh. (2014). Investigating the Effective Factors on Green Atmospheric Attitudes and Attitudes of Consumers. Journal of Management Studies (Improvement and Evolution), (68), 68-39. (in Persian)
Mojdeh, M. J. (2016). Investigating the relationship between employees' ethical behavior and customer loyalty in relation to the role of mediation of customers' trust and commitment (A study on customers' affairs in the city of Mashhad, Iran), Master's thesis, Business management, Transformation tendency, Islamic Azad University, Neyshabur Branch, Iran. (in Persian)
Morwitz, V. (2014). Consumers' purchase intentions and their behavior, Foundations and Trends in Marketing, 7(3), 181-230.
Papadopoulos, I., Karagouni, G., Trigkas, m., & Platogianni, E. (2010). Green marketing: The case of Greece in certified and sustainably managed timber products, EuroMed Journal of Business, 166-190.
Paul, J., Modi, A., & Patel, J. (2016). Predicting green product consumption using theory of planned behavior and reasoned action. Journal of retailing and consumer services29, 123-134.‏
Ramayah, T., Yeap, J. A., & Ignatius, J. (2013). An empirical inquiry on knowledge sharing among academicians in higher learning institutions. Minerva51(2), 131-154.‏
Rashidi, J. (2017). Investigating the Relationship between the Business Ethics around Imam Reza's Holy Shrine and Their Relationship with the Pilgrims, MSc Thesis, Islamic Azad University, Quchan Branch. Iran. (in Persian)
Sreen, N., Purbey, S., & Sadarangani, P. (2018). Impact of culture, behavior and gender on green purchase intention. Journal of Retailing and Consumer Services41, 177-189.‏
Shakouri, A. (2016). A Study on the Relationship between Cultural Values and Consumer Values of the Customers of Internal Brands (A Study on the Internal Garment Brand in Mashhad), Master's Thesis, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University, Neishabour Branch, Iran. (in Persian)

Sun, Y., Liu, N., & Zhao, M. (2019). Factors and mechanisms affecting green consumption in China: A multilevel analysis. Journal of cleaner production209, 481-493.‏

Suplico, L. T. (2009). Impact of green marketing on the students' purchase decision. Journal of International Business Research8(SI. 2), 71.‏
Wei, C. F., Chiang, C. T., Kou, T. C., & Lee, B. C. (2017). Toward sustainable livelihoods: Investigating the drivers of purchase behavior for green products. Business strategy and the environment26(5), 626-639.‏
Yadav, R., & Pathak, G. S. (2016). Young consumers' intention towards buying green products in a developing nation: Extending the theory of planned behavior. Journal of Cleaner Production135, 732-739.‏
Yen, G. F., Wang, R. Y., & Yang, H. T. (2017). How consumer mindsets in ethnic Chinese societies affect the intention to buy Fair Trade products. Asia Pacific journal of marketing and logistics.‏, 29 (3), doi: 10.1108/APJML-06-2016-0107.
Zahabi Mashhadi, E. (2017). Investigating the Effect of Environmental Concerns and Environmental Attitudes on Green Shopping Behavior with Regard to the Moderating Role of Consumer Gender (Case Study: Green Leather Products in Mashhad), M.Sc., Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University, Neyshabour Branch, Iran. (in Persian)
Zanhesami, H., & Prouinchi, SH. (2014). Applying Theory of Planned Behavior in Investigating Consumers' Green Purchase Intention, Quarterly Journal of Development and Transformation Management, 6(18), 23-30. (in Persian)
Yadav, R., & Pathak, G. S. (2016). Young consumers' intention towards buying green products in a developing nation: Extending the theory of planned behavior. Journal of Cleaner Production135, 732-739.‏