دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

برگرفته از پایان نامه و رساله

نقش میانجی نفرت از برند در تأثیر تجربه منفی مشتری بر مقابله با برند و اجتناب از برند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401

10.34785/J018.2022.013

مجید فانی؛ سیده معصومه غمخواری؛ نسرین رسولی؛ محمدامین ترابی


شاخص‌های تأثیرگذار بر نگرش مصرف‌کنندگان بازار خودروهای لوکس به روش تحلیل مضمون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1401

10.34785/J018.2022.022

مریم علی‌نژاد؛ شهرام صلواتی؛ محمد علی نسیمی


مقاله پژوهشی (کیفی)

ارائه الگوی پیامدهای استعاره های دیداریِ تبلیغات تعاملی بر رفتار مصرف کنندگان با استفاده از تکنیک دلفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1401

10.34785/J018.2022.023

فیروزه حاجی علی اکبری؛ نرگس صدیقیان؛ هما درودی؛ فرشته لطفی زاده


برگرفته از پایان نامه و رساله

ارزیابی اثر منابع پشیمانی، مقایسه اجتماعی و پشیمانی بر واکنش-های مشتری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1401

10.34785/J018.2022.024

شهریار عزیزی؛ صالح قرشی؛ سلمان عیوضی نژاد


مقاله پژوهشی (کمی)

جرم و پیشگیری از آن در بازار سرمایه؛ راهبردهایی برای افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1401

10.34785/J018.2022.025

ولی رسولی؛ جمال بیگی؛ احمد احمدی؛ نادر رضایی


مقاله پژوهشی

طراحی مدل موفقیت و کارایی مناطق ویژه اقتصادی با تمرکز بر رفتار صادراتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1401

10.34785/J018.2022.027

مجید فروزان؛ آذرنوش انصاری


تدوین الگوی حمایت مصرف کننده از وبسایت براساس غنا و تعامل پذیری درک شده: با رویکرد تحلیل مضمون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1401

10.34785/J018.2022.028

نعمت اله جولا؛ محمود محمدیان؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ وحید ناصحی فر


برگرفته از پایان نامه و رساله

واکاوی نقش رسانه ای شدن و مسئولیت اجتماعی شرکت بر ادراک مشتری با توجه به نقش تعدیلگر ریسک شهرت (مورد مطالعه : مشتریان محصولات شرکت اروم آدا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1401

10.34785/J018.2022.029

لیلا فیروزی؛ رامین بشیر خداپرستی