دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی (کمی)

1. تاثیر بازارایابی چند حسی بر اثر بخشی تبلیغات با میانجی گری نگرش مصرف کننده به تبلیغ (مورد مطالعه: صنعت خرده فروشی آنلاین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1401

10.34785/J018.2022.885

عادل قائدی؛ نادر سیدامیری؛ پانته آ فرودی


برگرفته از پایان نامه و رساله

2. تحلیل تاثیر شبکه‌سازی با مصرف‌کنندگان بر عملکرد صنعت خرده‌فروشی: نقش تعدیلگر گرایش کارآفرینانه و دانش بازار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1401

10.34785/J018.2022.980

علی صنایعی؛ فرشید مقصودی گنجه؛ اکبر عالم تبریز


مقاله پژوهشی (کمی)

3. بررسی پیشران‌های قصد استفاده‌ی مجدد در کسب و کارهای اشتراکی همتا به همتا ( مورد مطالعه: تپسی )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1401

وحید مکی زاده؛ فاطمه شراعی


4. مقایسه و تلفیق مولفه‌ها و شاخص‌های مکان‌یابی فروشگاه‌های زنجیره‌ای از منظر مشتریان و خبرگان صنعت خرده‌فروشی با رویکرد ژئومارکتینگ (بازاریابی مکان‌محور)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1401

محمد احمدی؛ کبری سبزعلی یمقانی؛ نادر غریب نواز؛ مهران کشتکار هرانکی


5. شناخت واکنش مصرف‌کنندگان و سطح درگیری آنها در هشتک‌های تبلیغاتی : رویکردی مبتنی بر خوشه بندی بازار با استفاده از نقشه‌های خودسازمان‌ده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1401

منیژه بحرینی زاد؛ سپیده اسلمی


6. واکاوی نقش صمیمت بر رفتار خرید مصرف کننده گان محصولات الکترونیکی در استان کرمانشاه با در نظر گرفتن بعد احساسی و عملکردی برند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1401

محسن اعظمی؛ ناصر توره


برگرفته از پایان نامه و رساله

7. طراحی مدل نظری تجربه مشتری در موبایل اپلیکیشن‌های فروشگاهی با تأکید بر نظریه جریان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1401

پریسا قندور؛ ناصر آزاد؛ عبدالله نعامی؛ فتانه علیزاده مشکانی


مقاله پژوهشی (کمی)

8. بررسی تاثیر ابعاد حرفه ای رفتار فروشنده بر وفاداری مصرف کننده با نقش میانجی تعامل خوشایند و ریسک ادراک شده (مورد مطالعه: شرکت تعاونی رهسازان طبیعت صفاهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1401

علی کاظمی؛ مهدی امامی


10. نگرش قومیت‌های اصلی ایران نسبت به محصولات داخلی و خارجی بر اساس ابعاد عرق ملی و شرایط اقتصادی ادارک شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1401

خبات نسائی؛ اسماعیل شاه طهماسبی