دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. عوامل مؤثر بر برندسازی شخصی در شبکه‌های اجتماعی (اینستاگرام) با رویکرد داده‌کاوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1400

محمدمهدی پورسعید؛ علی اکبر نیک نفس؛ محمد صفاری


2. طراحی مدل ارتقاء نگرش مشتریان محصولات غذایی ارگانیک در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1400

هادی خیراللهی؛ صمد عالی؛ هوشنگ تقی زاده


3. مطالعه تطبیقی تأثیر استفاده از بازاریابی محتوایی در شبکه های اجتماعی و بازاریابی سنتی بر رفتار مصرف کننده (مورد مطالعه: بیمه های زندگی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1400

پری احدی؛ فاطمه صابریان


4. طراحی و اعتباریابی مدل تکنولوژی نرم تجاری مبتنی بر بازاریابی آنلاین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1399

فرزاد صادقی؛ رسول ثانوی فرد؛ فخرالدین معروفی؛ علی حمیدی زاده


6. ارائه الگوی بازاریابی کارآفرینانه در صنایع دستی با رویکرد خلق محصولات مشتری محور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1400

عبدالباسط مرادزاده؛ نورمحمد یعقوبی؛ ژیلا صفورا


7. طراحی مدل مفهومی کنارگذاری محصول با رویکرد شبکه خزانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1400

حامد قباخلو؛ الهام فریدچهر؛ محمود احمدی شریف؛ نادر غریب نواز


8. طراحی مدل بازی‌وارسازی (گیمیفیکیشن) به منظور مدیریت تجربه مشتریان نسل وای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1400

فرناز بدیعی؛ هرمز مهرانی؛ حسین دیده خانی؛ روح اله سمیعی


9. مدل سازی تاثیر شیوع ویروس کرونا بر پذیرش و توسعۀ بانکداری دیجیتال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1400

وحید شهابی؛ عادل آذر؛ فرشاد فائزی؛ میرفیض فلاح شمس


10. طراحی الگوی ایجاد صمیمیت با مشتری در خدمات بیمه با استفاده از نظریه ی داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1400

مهیار محقق منتظری؛ محسن اکبری؛ مصطفی ابراهیم پور ازبری