دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

مدل یابی ساختاری تفسیری جهت تبیین رفتار مصرفی خبرگان دانشگاهی در شرایط بحران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1402

10.22034/cbsj.2023.62741

حسن الوداری؛ سید شهرام کهریزی


برگرفته از پایان نامه و رساله

تدوین مدل قصد خرید مجدد آنلاین در فروشگاه های زنجیره ای با بکارگیری رویکرد فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1402

10.22034/cbsj.2024.63063

مهدی بره مقدم؛ حسین حکیم پور؛ مهدی محمودزاده؛ محمد محمدی


ارائه مدل برانگیختگی مصرف‌کننده در بازاریابی دیجیتال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1402

10.22034/cbsj.2024.63065

شبنم ملکیان؛ هرمز مهرانی؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ زهرا علی پور درویشی


ارائه الگوی مفهومی ملی گرایی مصرفی با تاکید بر اقتصاد مقاومتی با استفاده از رویکرد فراترکیب و دلفی فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1402

10.22034/cbsj.2024.137545.2364

سحر خاوری؛ میرزا حسن حسینی؛ سید موسی خادمی؛ سیده معصومه غمخواری


مقاله پژوهشی

ارزیابی وب‌سایت های آژانس‌های مسافرتی و جهانگردی بر اساس مدل eMCIA

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1402

10.22034/cbsj.2024.63067

فاتح حبیبی؛ قادر حسین زاده


برگرفته از پایان نامه و رساله

طراحی و اعتبارسنجی الگوی تغییر رفتار مصرف‌کننده نهایی از آفلاین به آنلاین با رویکرد پژوهش آمیخته در گروه کالاهای تندمصرف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1402

10.22034/cbsj.2024.63064

پژمان آهنگرداودی؛ فرزاد آسایش؛ صدیقه طوطیان؛ سید محمود هاشمی


مدل‌سازی ساختاری -تفسیری عوامل موثر بر انتخاب استراتژی محتوای پیام کمپین تبلیغاتی مبتنی بر رویکرد فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1402

10.22034/cbsj.2023.137670.2381

محمد علی بابایی زکلیکی؛ شهریار عزیزی؛ زینب زمانی


تبیین رضایت مشتری بر اساس بیماری‌های سازمانی مرحله ثبات با رویکرد چرخه حیات سازمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1403

10.22034/cbsj.2024.63210

شاهین دژ صیادعبدی؛ حمید رضا رضایی کلید بری؛ مهرداد گودرزوند چگینی؛ فرزین فرحبد