دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

برگرفته از پایان نامه و رساله

مدلسازی مدیریت ارتباط با مشتری در بانکداری‌الکترونیک با رویکرد نگاشت‌فازی و شبکه‌های عصبی حافظه دو‌سویه انجمنی (موردمطالعه: بانک سپه و بانکهای ادغامی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1403

10.22034/cbsj.2024.63231

سید محمد رضا وکیل؛ کاوه تیمورنژاد؛ محمود محمدی؛ محمدرضا معتدل


مقاله پژوهشی

طراحی مدل شاخص‌های راهبردی موثر بر بهبود توان رقابتی شرکت‌های تولیدی از دیدگاه مصرف‌کننده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1403

10.22034/cbsj.2024.63232

امیررضا شیروانی؛ حسن فهیم دوین؛ حسین پیمانی زاد؛ محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری


بررسی عوامل مؤثر بر فرایند رفتار مصرف‏ کننده پلتفرم ‏های خدمات و مشاوره های پزشکی آنلاین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1403

10.22034/cbsj.2024.137773.2391

بابک حمیدیا؛ محمد ماستری فراهانی؛ ابوالفضل یعقوبی؛ سید محمّد فؤاد رضوی


برگرفته از پایان نامه و رساله

تدوین الگوی استراتژی های بازاریابی رسانه های اجتماعی در جهت افزایش عجین شدن مشتریان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1403

10.22034/cbsj.2024.63234

حسین نوروزی؛ شهرزاد انصاری؛ نیلوفر عباس پور


مقاله پژوهشی

مدلسازی عوامل اثرگذار بر القای معانی پیام‌های تبلیغاتی تلویزیون بر رفتار مصرف کنندگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1403

10.22034/cbsj.2023.138056.2420

مسلم سلیمان پور؛ رضا نوروزی


برگرفته از پایان نامه و رساله

بررسی اثرات مؤلفه‌های عاطفی و عقلانی بر واکنش منفی به تبلیغات شخصی آنلاین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1403

10.22034/cbsj.2024.63306

فاطمه میرزایی؛ مسعود کیماسی


مقاله پژوهشی

بررسی تطبیقی علائق و دلایل گرایش مصرف کنندگان به چای ایرانی و خارجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1403

10.22034/cbsj.2024.63319

محمد علی سیاه سرانی کجوری؛ حسین بلوچی