کلیدواژه‌ها = تجربه مشتری
تعداد مقالات: 5
طراحی مدل نظری تجربه مشتری در موبایل اپلیکیشن‌های فروشگاهی با تأکید بر نظریه جریان

دوره 9، شماره 2، تیر 1401، صفحه 40-63

10.34785/j018.2022.903

پریسا قندور؛ ناصر آزاد؛ عبدالله نعامی؛ فتانه علیزاده مشکانی


طراحی چارچوب مدیریت تجربه مشتری در تجارت اجتماعی: رویکردی آمیخته

دوره 6، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 46-67

10.34785/J018.2019.193

مونا جامی پور؛ محمد طالاری؛ مهناز بهادری


طراحی مدل مدیریت تجربه مشتریان در نظام بانکی ،با استفاده از روش تحلیل مضمون

دوره 6، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 248-269

10.34785/J018.2019.272

هوشیار صالحی؛ سلیمان ایرانزاده؛ حسین قره بیگلو؛ حسین بوداقی خواجه نوبر


طراحی مدل ارتقای تجربه و پاسخ مشتری با استفاده از بازاریابی رسانه های اجتماعی

دوره 6، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 287-309

10.34785/J018.2019.755

سجاد خالوزاده مبارکه؛ امیر مانیان؛ طهمورث حسنقلی پور یاسوری