نویسنده = امیر غفوریان شاگردی
بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید اخلاقی مصرف کنندگان محصولات سبز

دوره 7، شماره 2، دی 1399، صفحه 235-253

10.34785/J018.2020.169

امیر غفوریان شاگردی؛ امید بهبودی؛ معصومه عربشاهی؛ سمانه خانی صحرایی