نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارائة چارچوب ادراک قیمتی در مصرف‌کنندگان مختلف اقوام ایرانی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 105-133

10.34785/J018.2020.221

هیرو عیسوی؛ محسن نظری