نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل محتوای پژوهش‌های مدیریت فروش و رفتار مصرف‌کننده ورزشی در ایران

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 267-286

10.34785/J018.2019.510

حمید قاسمی؛ میثم عسگرشمسی