نویسنده = حمید قاسمی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل محتوای پژوهش‌های مدیریت فروش و رفتار مصرف‌کننده ورزشی در ایران

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 267-286

حمید قاسمی؛ میثم عسگرشمسی