نویسنده = �������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل تاثیر شبکه‌سازی با مصرف‌کنندگان بر عملکرد صنعت خرده‌فروشی: نقش تعدیلگر گرایش کارآفرینانه و دانش بازار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1401

10.34785/J018.2022.980

علی صنایعی؛ فرشید مقصودی گنجه؛ اکبر عالم تبریز


2. برندسازی جهت خلق ارزش مصرف‌کننده در نظام بانکی کشور

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 193-211

10.34785/J018.2019.823

حسن عباس زاده؛ اکبر عالم تبریز؛ منصور ایران دوست؛ عادل صلواتی