نویسنده = اصغر مشبکی
تعداد مقالات: 1
طراحی مدل ترجیح محصولات داخلی با توجه به نقش هوشیاری مصرف کننده در صنعت نوشیدنی ایران

دوره 7، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 105-129

10.34785/J018.2020.463

زانیار شیخه پور؛ اصغر مشبکی؛ سیدحمید خدادحسینی؛ فرشته منصوری موید