کلیدواژه‌ها = هوش رقابتی
تعداد مقالات: 1
بررسی رابطه بازاریابی اثربخش و هوش رقابتی در باشگاه های ورزشی استان البرز

دوره 1، شماره 1، اسفند 1392، صفحه 51-59

کریم زهره وندیان؛ فرید محمدزاده،؛ اسفندیار خسروی زاده