کلیدواژه‌ها = "نگرش مصرف‌کننده"
شاخص‌های تأثیرگذار بر نگرش مصرف‌کنندگان بازار خودروهای لوکس به روش تحلیل مضمون

دوره 10، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 2-2

10.34785/J018.2022.022

مریم علی‌نژاد؛ شهرام صلواتی؛ محمد علی نسیمی