کلیدواژه‌ها = محیط فیزیکی رستوران
تأثیر محیط فیزیکی بر ادراک از قیمت، رضایت و وفاداری مشتریان (مورد مطالعه: رستوران‌های شهر اهواز)

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 59-84

10.35066/J040.2019.301

ادریس محمودی؛ سیده زهرا سالاری؛ حاتم خلیلی پور؛ مرضیه حسینی سرتشنیزی