نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیرگذاری سرمایة فرهنگی بر تصمیم به خرید کالاهای خارجی

دوره 3، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 43-66

صابر خدری؛ بهمن باینگانی؛ مجتبی رستمی نوروزآباد