نویسنده = �������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. خرید آنی در محیط خرده فروشی در چارچوب مدل SOR مورد مطالعه: فروشگاه های لوازم آرایشی و بهداشتی شهر تهران

دوره 2، شماره 2، بهار 1393، صفحه 45-59

مرتضی ملکی مین باشی؛ زینب کریم نیا؛ مهدی دهقانی سلطانی