نویسنده = ���������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر بازاریابی محتوایی بر تقاضای فرش دستباف ایرانی با استفاده از تکنیک تحلیل داده بنیاد

دوره 9، شماره 1، بهار 1401، صفحه 158-181

10.34785/J018.2022.417

زهره امیری سردری؛ نورمحمد یعقوبی؛ علی اصغر تباوار