نویسنده = ������ ������������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. ارایه الگوی پیشایندها و پیامدهای ارتباطات بازاریابی یکپارچه در صنعت بانکداری

دوره 8، شماره 1، بهار 1400، صفحه 133-157

10.35066/J040.2019.106

سامان شیخ اسماعیلی؛ سید کامران نوربخش؛ سید عباس حیدری