نویسنده = ���������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. پیشایندهای توسعه رفتار مصرف‌هوشمندانه"

دوره 8، شماره 1، بهار 1400، صفحه 158-173

10.35066/J040.2019.472

یوسف محمدی فر؛ حدیث پورجمشیدی