نویسنده = ������ ���������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی راهبردهای رشد بازار کسب و کارهای کوچک و متوسط زنان ایرانی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 47-71

10.34785/J018.2020.732

شهلا سالونه؛ پرویز ساکتی؛ کتایون پور مهدی